Badania, Konserwacja i Ochrona Drewna oraz Materiałów Drewnopochodnych

Zajmujemy się badaniem odporności  i skuteczności zabezpieczenia drewna przed grzybami atakującymi drewno. Oznaczamy stopień zabezpieczenia tego drewna oraz wnikanie i retencję środków ochrony drewna. Określamy jakość impregnacji. Dokonujemy ocen zagrzybienia drewna.

Badania, Konserwacja i Ochrona Drewna oraz Materiałów Drewnopochodnych – oferta:

Akredytowane badania, konserwacja i ochrona drewna
oraz materiałów drewno pochodnych
Sprawdź

Aleksandra Kropacz

Tel.: +48 61 849 24 75
E-mail: aleksandra.kropacz@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Laboratorium Badań Środowiskowych

Winiarska 1
60-654 Poznań