Badania Palności

Wykonujemy badania zapalności mebli tapicerowanych, materaców oraz badania w celu określenia klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych, takich jak posadzki podłogowe i nawierzchnie terenów sportowych.

Badania Palności – oferta:

Oznaczanie zapalności mebli tapicerowanych od tlącego papierosa (EN 1021-1) i od równoważnika płomienia zapałki (EN 1021-2).

Badanie zapalności mebli i materiałów tapicerskich od tlących i płonących źródeł zapłonu jak tlący papieros, równoważnik płomienia zapałki, palnik butanowy, drewniany stosik (np. crib 5) według norm brytyjskich (BS 5282) i zgodnie z regulacjami brytyjskimi w tym zakresie.

Badanie zapalności od tlącego papierosa (EN 597-1) i od równoważnika płomienia zapałki (EN 597-2).

Oznaczanie krytycznego strumienia cieplnego i wydzielania dymu (EN ISO 9239-1)

Oznaczanie zapalności od pojedynczego płomienia (EN ISO 11925-2)

Badania wykonywane w celu określenia klasy reakcji na ogień wg EN 13501-1

Oznaczanie zapalności wyrobów budowlanych od pojedynczego płomienia (EN ISO 11925-2); klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych na podstawie badań reakcji na ogień (EN 13501-1)

AB 053 certyfikat PCA

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź

Magdalena Komorowicz

Tel.: +48 61 849 24 82
E-mail: magdalena.komorowicz@pit.lukasiewicz.gov.pl