Centrum Nowoczesnej Mobilności

Centrum Nowoczesnej Mobilności zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w obszarze taboru kolejowego, logistyki, rolnictwa oraz leśnictwa. Tworzy i rozwija technologie, dostosowując je do specyficznych potrzeb gospodarki czy poszczególnych klientów. W skład centrum wchodzą grupy badawcze zajmujące się konstrukcją pojazdów i maszyn, badaniami symulacyjnymi, elektrotechniką, automatyką i robotyką, a także logistyką.

Centrum skupia działania:

Grupy Badawczej Konstrukcji

 •  Sekcji Rozwoju Pojazdów Szynowych 
 •  Sekcji Rozwoju Maszyn Rolniczych i Leśnych
 •  Sekcji Modelowania i Symulacji

Grupy Badawczej Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki

Grupy Badawczej Logistyki

Działu Zarządzania Projektami i Produktami

Obszary działalności:

Prowadzenie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie taboru kolejowego:

 • pojazdów szynowych pasażerskich i towarowych,
 • lokomotyw, pojazdów szynowo-drogowych i specjalnych,
 • kompletnych wózków do pojazdów szynowych,
 • układów i zespołów napędowych,
 • pneumatycznej aparatury hamulcowej,
 • zespołów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza,
 • modeli urządzeń pneumatycznych.

Prowadzenie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie konstrukcji narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i leśnictwie, przeznaczonych m.in. do:

 • uprawy roli,
 • mechanicznej pielęgnacji upraw,
 • siewu nasion,
 • nawożenia,
 • ochrony roślin,
 • zbioru, załadunku, transportu płodów rolnych i leśnych.

Wykonywanie badań symulacyjnych w zakresie:

 • analiz wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej oraz stabilności konstrukcji nośnych, urządzeń i wyposażenia,
 • analiz wytrzymałości (metodami analitycznymi oraz numerycznymi) połączeń śrubowych,
 • obliczeń rozkładu mas i środków ciężkości,
 • wyznaczania zarysu skrajni pojazdów,
 • obliczeń dotyczących określania charakterystyk trakcyjnych i zapotrzebowania energetycznego,
 • symulacji dynamiki pojazdów,
 • badań symulacyjnych bezpieczeństwa biernego konstrukcji (wytrzymałości zderzeniowej),
 • obliczeń pojemności cieplnej,
 • analiz przepływów gazów i cieczy,
 • prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania autorskich metod obliczeniowych w językach programowania.

Realizacja badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie:

 • układów elektrycznych i elektronicznych,
 • systemów sterowania,
 • automatycznej regulacji urządzeń mobilnych lub stacjonarnych oraz czujników i układów pomiarowych,
 • urządzeń mechatronicznych.

Realizacja usług doradczych, badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze logistyki i łańcuchów dostaw, zarówno na poziomie organizacji procesów, jak również infrastruktury, w tym m.in.:

 • projektowanie systemów zarządzania transportem,
 • projektowanie organizacji i technologii magazynów, w tym centrów dystrybucyjnych/produkcyjnych,
 • projektowanie systemów zarządzania zapasami.
Dyrektor Centrum
Nowoczesnej Mobilności

Piotr Tarnawski