Centrum Transformacji Cyfrowej

Centrum Transformacji Cyfrowej koncentruje się na adaptacji oraz wdrażaniu nowoczesnych, inteligentnych technologii cyfrowych. Tworzy, rozwija i dostosowuje technologie, optymalizuje procesy i systemy biznesowe, tak by spełniały wszystkie potrzeby klientów. Zajmuje się również standaryzacją i automatyzacją w różnych branżach. W skład centrum wchodzą grupy badawcze zajmujące się informatyką, urządzeniami elektronicznymi oraz procesami biznesowymi.

Centrum skupia działania:

Grupy Badawczej Informatyki

  • Sekcji Rozwoju Oprogramowania
  • Sekcji Rozwoju Platform Cyfrowych
  • Sekcji Rozwoju Sztucznej Inteligencji

Grupy Badawczej Urządzeń Elektronicznych

Grupy Badawczej Transformacji Procesów

Działu Zarządzania Projektami i Produktami

Obszary działalności:

Rozwój technologii informacyjnych oraz sztucznej inteligencji:

  • projektowanie i wytwarzanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych – stanowiskowych, sieciowych i mobilnych, na potrzeby realizacji prac badawczych oraz projektów zleconych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji algorytmów i modeli sztucznej inteligencji,
  • projektowanie i wytwarzanie platform cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych, skalowalnych oraz wysokowydajnych rozwiązań chmurowych dostosowanych do potrzeb sektora publicznego,
  • prowadzenie badań w dziedzinie sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i wizji komputerowej, projektowanie i rozwój algorytmów oraz modeli wykorzystujących AI, analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych, a także tworzenie demonstratorów rozwiązań.

Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań półprzewodnikowych do projektowania zaawansowanej elektroniki (programowanie mikroprocesorów, tworzenie firmware (FW) w harmonijnej integracji z oprogramowaniem).

Analiza, doskonalenie i wdrażanie nowoczesnych procesów biznesowych:

  • badanie i ocen istniejących procesów w różnych sektorach gospodarki, identyfikacja obszarów do poprawy oraz proponowanie innowacyjnych rozwiązań,
  • doskonalenia procesów, wykorzystując nowoczesne narzędzia, globalne standardy i metody, takie jak Lean Management czy Six Sigma, dążąc do minimalizacji marnotrawstwa, skracania czasów realizacji oraz zwiększania produktywności,
  • automatyzacja i cyfryzacja procesów, wspieranie firm we wdrażaniu technologii, które umożliwiają automatyzację rutynowych zadań oraz integrację procesów biznesowych z zaawansowanymi systemami IT,
  • wsparcie organizacji społeczno-gospodarczych w przejściu przez wyzwania transformacji procesowej (ekspertyzy, narzędzia i pomoc na każdym etapie tego procesu).
Dyrektor Centrum
Transformacji Cyfrowej

Krzysztof Banasiak