Centrum Zrównoważonej Gospodarki

Centrum Zrównoważonej Gospodarki zajmuje się badaniami, rozwojem oraz wdrożeniami zrównoważonych technologii przemysłowych i środowiskowych. Jego celem jest zastąpienie istniejących rozwiązań, które obciążają środowisko – nowymi, które będą je chronić i być może odwrócą proces jego degradacji. W skład centrum wchodzą grupy badawcze zajmujące się inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz technologiami drewna, chemiczną i ochrony środowiska.

Centrum skupia działania:

Grupy Badawczej Inżynierii Materiałowej

 • Sekcji Rozwoju Materiałów Inżynierskich
 • Sekcji Rozwoju Materiałów Naturalnych

Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej

Grupy Badawczej Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska

Działu Zarządzania Projektami i Produktami

Obszary działalności:

Prowadzenie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze nowoczesnych materiałów poprzez:

 • analizę istniejących rozwiązań materiałowych i procesów wytwarzania materiałów w celu identyfikacji obszarów do rozwoju,
 • projektowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich i naturalnych,
 • analizy strukturalne materiałów z zastosowaniem nowoczesnych metod charakteryzacji,
 • badania właściwości materiałów w celu oceny ich przydatności do określonych zastosowań,
 • wsparcie innych centrów i grup badawczych w sieci badawczej w temacie rozwoju technologii materiałowych, doboru materiałów, ich analizy, oraz określania ich właściwości użytkowych,
 • wytwarzanie prototypów, demonstratorów oraz partii pilotażowych w technologii spiekania FAST/SPS, natryskiwania na zimno w próżni, druku 3D.

Prowadzenie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących:

 • analizę istniejących procesów inżynierii mechanicznej,
 • analizę istniejących rozwiązań inżynieryjnych pod kątem identyfikacji obszarów do rozwoju,
 • projektowanie procesów mechanicznych, technik wytwarzania oraz maszyn i urządzeń w obszarze obróbki plastycznej i procesach technologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym i rolno-spożywczym,
 • automatyzację procesów technologicznych,
 • wytwarzanie prototypów, demonstratorów i partii pilotażowych za pomocą opracowanych technologii,
 • wdrażanie opracowanych technologii do praktyki przemysłowej poprzez współpracę z klientami,
 • wykonywanie urządzeń badawczych na potrzeby klientów zewnętrznych oraz innych centrów i grup badawczych.

Prowadzenie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze technologii chemicznej, chemii środowiskowej i ochrony środowiska poprzez:

 • opracowywanie technologii recyklingu materiałowego,
 • rozwój proekologicznych środków ochrony o skutecznym działaniu i małej toksyczności dla środowiska,
 • analizę potrzeb rozwoju technologii chemicznych w ochronie środowiska,
 • projektowanie i testowanie procesów chemicznych i biologicznych oraz urządzeń w celu ochrony i oczyszczania powietrza,
 • projektowanie i testowanie procesów chemicznych i biologicznych oraz urządzeń w celu ochrony i oczyszczania wód,
 • projektowanie i testowanie procesów chemicznych i biologicznych oraz urządzeń w celu ochrony i oczyszczania gleby,
 • wdrażanie opracowanych technologii ochrony środowiska do użytku,
 • rozwój technologii niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii i energii z odpadów,
 • rozwój technologii magazynowania energii,
 • obliczanie śladu węglowego i środowiskowe oceny cyklu życia (LCA) produktów i technologii.
Adam Torebko

Dyrektor Centrum Zrównoważonej Gospodarki

Adam Torebko