Centrum Badań Laboratoryjnych

Centrum Badań Laboratoryjnych realizuje usługi badawcze dla Instytutu oraz klientów biznesowych. Są to badania akredytowane zgodnie z normami branżowymi, ale także nieakredytowane.

Centrum skupia działania:

 • Laboratorium Badań Materiałowych
 • Laboratorium Badań Elektrotechnicznych
 • Laboratorium Badań Środowiskowych
 • Laboratorium Metrologicznego
 • Laboratorium Obróbki Cieplnej

Obszary działalności:

 • Wykonywanie obserwacji metalograficznych oraz badań mikrostruktury materiałów
 • Wykonywanie pomiarów i badań właściwości fizycznych i mechanicznych
 • Wykonywanie pomiarów i badań w obszarze technologii radiowych i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Wykonywanie pomiarów i badań w obszarze urządzeń, instalacji i sieci energoelektronicznych
 • Wykonywanie badań urządzeń zabezpieczających, przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych
 • Doradztwo techniczne w obszarze projektowania nowych urządzeń elektronicznych i elektrycznych
 • Wykonywanie pomiarów i badań w obszarze jakości powietrza, palności, toksyczności, oświetlenia, akustyki, wstrząsów, odporności na warunki klimatyczne, układów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, bezpieczeństwa i ergonomii

 

 

 • Doradztwo techniczne w obszarze projektowania nowych maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Zapewnienie stałego nadzoru metrologicznego nad jakością wykonywanych wyrobów i usług w instytucie
 • Kontrola dostaw materiałów do wytwarzania lub badań
 • Wykonywanie pomiarów wyrobów lub narzędzi
 • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 • Wzorcowanie mierników
 • Wytwarzanie wyrobów w technologii metalurgii proszków
 • Wykonywanie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Doradztwo techniczne w obszarze opracowywania procesów technologicznych wytwarzania wyrobów w technologii metalurgii proszków, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Wykonywanie szkoleń i ekspertyz w zakresie przedmiotu działalności laboratoriów
Jacek Borowski
Dyrektor Centrum
Badań Laboratoryjnych

dr inż. Jacek Borowski