Zero waste food

Zero waste food

Zmarnowana żywność

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na świecie, co roku marnowanych jest 1 mld 300 mln ton żywności nadającej się do spożycia, czyli jedna trzecia już wyprodukowanej. W Polsce marnowanych jest niemal 5 mln ton żywności – stanowi to problem nie tylko ekonomiczny i ekologiczny, ale także etyczny.

Naukowcy z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego pracują nad rozwiązaniami, wspierającymi przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Realizowane są zadania w ramach projektu, mającego na celu  opracowanie technologii zagospodarowania jaj, które uległy uszkodzeniu lub takich, które nie nadają się do pakowania (słaba skorupa) oraz sprzedaży i uznawane jako odpad wymagający utylizacji. Zakłada się, że opracowana w ramach projektu technologia będzie wykorzystywana poprzez zbudowaną linię technologiczną o maksymalnej wydajności 150kg/h. Opracowana technologia umożliwi produkcję masy jajecznej lub oddzielnie białka oraz żółtka z wydłużonym terminem przydatności do spożycia.

Ponadto, eksperci w obszarze technologii spożywczej Łukasiewicz – PIT, zrealizowali projekt, w wyniku którego zostały opracowane:

  • innowacyjna metoda obliczania śladu węglowego dla mrożonych produktów spożywczych gotowa do zastosowania w działalności gospodarczej w postaci systemu ekspertowego (oprogramowanie CF Expert),
  • innowacyjne technologie produkcji nowych wyrobów mrożonych i liofilizowanych (wegaburgerów, past i liobatonów) z użyciem pełnowartościowego wysortu wielowarzywnego,
  • prototypowa linia do produkcji burgera z wysortu warzywnego.

 

Burger warzywny

Linia do produkcji burgera oraz przeprowadzone próby pozwoliły na opracowanie receptury oraz procesu technologicznego, korzystnego dla mechanicznego formowania burgera o optymalnym kształcie z widocznymi kawałkami warzyw, nie ulegającego deformacji w trakcie przechodzenia przez poszczególne etapy produkcyjne. Optymalny dobór elementów elektrycznych konstrukcji pozwolił na obniżenie śladu węglowego w produkcji. Projekt wpisuje się w panujące obecnie tendencje przeciwdziałania marnotrawienia żywności, wspierając jednocześnie trend biogospodarki cyrkularnej, zgodnie z dewizą, że „dzisiejsze odpady będą jutro produktami”. Spowoduje to zmniejszenie negatywnego wpływu procesów produkcji żywności na zmiany klimatu oraz racjonalizację i ograniczenie poziomu emisji CO2 do atmosfery. Przyczynią się do zwiększenia zagospodarowania pełnowartościowych odpadów spożywczych oraz dostępu społeczeństwa do produktów żywnościowych o wysokich walorach odżywczych i zdrowotnych.

Bardzo duży potencjał komercyjny prototypowej linii do produkcji burgera z wysortu warzywnego oraz zastosowanie nowatorskiej metody liczenia śladu węglowego (CF) do produkcji nowych wyrobów jest nowością na skalę światową. Rozwiązanie to stanowi duży wkład w rozwój wiedzy o przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu oraz o technologiach produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności z uwzględnieniem opracowanego sposobu liczenia śladu węglowego. Opracowana technologia to systemowe rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na zdrowie społeczeństwa, dzięki zwiększeniu udziału w diecie warzyw, jednocześnie zapewniając pełnowartościowe wyroby w formie szybkiej i łatwej do przygotowania. Ponadto, spowoduje zmniejszenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu procesów produkcji żywności oraz racjonalizację i ograniczenie poziomu emisji CO2 do atmosfery przez branżę spożywczą. Dodatkowo, przyczyni się także do zwiększenia zagospodarowania pełnowartościowych odpadów spożywczych oraz dostępu społeczeństwa do produktów żywnościowych o wysokich walorach odżywczych i zdrowotnych.

Stanowisko naukowo-badawcze do produkcji burgera z wysortu warzywnego oraz prace badawcze w kierunku obniżenia śladu węglowego w procesie technologicznym jego wytwarzania zostały wyróżnione w XIII edycji konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2019 Roku” SIMP oraz nagrodzone Złoty Medalem na Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM Industry Europe 2021, Modernlog 2021, Nauka Dla Gospodarki 2021.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM Industry Europe 2021, Modernlog 2021, Nauka dla Gospodarki 2021. Autorzy rozwiązania „Prototypowa linia do produkcji burgera z wysortu warzywnego” z Prezesem Centrum Łukasiewicz, dr. Piotrem Dardzińskim (źródło: Łukasiewicz – PIT)