Wodór – brzmi kosmicznie?

Wodór – brzmi kosmicznie?

Pojazdy wodorowe – przyszłość motoryzacji

Pierwszy seryjny model samochodu na wodorowe ogniwa paliwowe jest już w sprzedaży. Konsekwencją zastosowania wodorowego paliwa jest absolutna czystość gazów wydechowych – to para wodna. Wodór może być przy tym paliwem całkowicie odnawialnym – sceptycy twierdzą, że do jego uzyskania np. poprzez elektrolizę wody potrzebny jest prąd wytwarzany przez elektrownie. Może on jednak pochodzić z elektrowni wodnych, wiatrowych bądź słonecznych. Wodór można produkować także kilkoma innymi metodami, co rozwiązuje problem dywersyfikacji źródeł energii.

W maju tego roku odbyło się I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Podczas dwóch dni, na trzech scenach, blisko 100 prelegentów i ponad 1500 gości z całej Europy, uczestniczyło w konferencjach, panelach dyskusyjnych oraz targach. Wodór okazał się już tylko marzeniem o przyszłości, a sprawą aktualną tu i teraz. Reprezentanci dolin wodorowych, samorządowcy, świat nauki i biznesu nie tylko zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia, ale przedstawiali też konkretne rozwiązania koniecznie dla rozwoju polskiej gospodarki wodorowej.

I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND
(źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie)

 

Rozwój technologii wodorowej i aplikacja napędów wodorowych jest już przedmiotem działań polskich naukowców i przedsiębiorców.

– Pozyskany jest projekt pilotażowy, zmierzający do budowy sieci elektrociepłowni wodorem. Autobus wodorowy stoi przed halą – to dzieło jednego z naszych członków. Fotowoltaika zaczyna też współpracować z technologiami wodorowymi. Dalekosiężna wizja budowy silnika lotniczego napędzanego wodorem. Szacuje się, że taka rewolucja to wizja na 2035/2040. Niebawem będziemy rozpoczynać badania nad spalaniem wodoru w branży lotniczej. Wszystko to robimy w połączeniu nauki z biznesem – mówi prof. Jarosław Sęp, Prezes Stowarzyszenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej, Politechnika Rzeszowska.

– Działania związane z badaniami i innowacjami dotyczącymi wodoru mogą jak najbardziej znaleźć swój “kawałek tortu” w programie Horyzont Europa. Budżetu dla Polski w tym programie przypadnie tyle, ile będzie uzasadnione na podstawie inicjatywy polskich firm i instytucji – uspokaja dr Maria Śmietanka, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Dlaczego warto?

 • Zwiększenie udziału pojazdów przyjaznych dla środowiska.
  Wprowadzenie pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi może znacznie poprawić jakość powietrza w miastach, a w związku z tym również stan zdrowia publicznego.
 • Napęd wodorowy uznaje się za czysty napęd pojazdów przyszłości.
  Stanowi krok na drodze ku zielonej gospodarce, opartej na wtórnym wykorzystywaniu surowców i na odnawialnych źródłach energii. Pojazdy napędzane wodorem nie emitują ani zanieczyszczeń zawierających węgiel, ani gazów cieplarnianych.

Choć pojazdy napędzane wodorem już od dawna funkcjonują w sektorze transportowym, są jednak nowością na kolei.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny posiada uprawnienia do pełnej homologacji klasycznego pojazdu kolejowego zgodnie z wymaganiami:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej,
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.

Staramy się o uprawnienia do pełnej homologacji pojazdu kolejowego napędzanego wodorem zgodnie z wymaganiami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniającego Dyrektywę 2007/46/WE,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 406/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem.

 

Jakie są nasze cele?

 • Stworzenie jednego dużego centrum homologującego pojazdy wodorowe (nie tylko kolejowe).
 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów – homologacja całego pojazdu w jednym miejscu.
 • Rozszerzenie oferty Łukasiewicz – PIT o nowe obszary homologacji (np. autobusów napędzanych wodorem).

 

Co planujemy?

 • Stworzenie centrum certyfikacji w obszarze wodoru:
  • analiza dokumentów prawnych i normalizacyjnych,
  • opracowanie procedur certyfikacji,
  • zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Stworzenie laboratorium badań wodoru:
  • analiza potrzeb w zakresie niezbędnego sprzętu badawczego,
  • opracowanie procedur badawczych,
  • zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów.