POIR.01.01.01-00-2169/2 – Technologia zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

Projekt nr POIR.01.01.01-00-2169/20 pt „Opracowanie technologii zagospodarowania niepełnowartościowych jaj spożywczych w przedsiębiorstwach MŚP celem przeciwdziałania marnotrawieniu żywności”

Umowa nr: POIR.01.01.01-00-2169/20-00 z dnia 21.10.2021
Czas realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.11.2023
Wartość projektu: 4 930 715,38 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR: 4 216 356,97zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka – Agrotech.

Skład Konsorcjum:

  • Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie OVO-RES Sp. z o.o. – Lider
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii zagospodarowania jaj, które uległy uszkodzeniu lub takich, które nie nadają się do pakowania (słaba skorupa) oraz sprzedaży i uznawane jako odpad wymagający utylizacji. Zakłada się, że opracowana w ramach projektu technologia będzie wykorzystywana poprzez zbudowaną linię technologiczną o maksymalnej wydajności 150kg/h. Opracowana technologia umożliwi produkcję masy jajecznej lub oddzielnie białka oraz żółtka z wydłużonym terminem przydatności do spożycia.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie nowa technologia zagospodarowania niepełnowartościowych jaj poprzez ich frakcjonowanie i utrwalenie, co pozwoli na ograniczenie marnowania żywności w procesie obrotu jajami. Technologia ta będzie realizowana przez opracowano linię technologiczną o maksymalnej wydajności 150kg/h.
Odbiorcą rezultatów projektu będzie Wnioskodawca, Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie OVO-RES Sp. z o.o.. Technologia zostanie wprowadzona do działalności własnej Wnioskodawcy poprzez wdrożenie opracowanej linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym. Odbiorcami nowego produktu (pasteryzowanych mas jajecznych) będą Przedsiębiorcy wykorzystujący jaja do wytwarzania produktów finalnych (np. lodziarnie, cukiernie).

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY