Zapraszamy do udziału w II Konferencji „KOLEJ WODOROWA” HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT

Zapraszamy Państwa do udziału w II  Konferencji „KOLEJ WODOROWA” HYDROGEN4RAIL – FUTURE OF TRANSPORT.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym  Politechniki Poznańskiej oraz CK NOVOTEL Poznań Centrum w dniach 07.09 – 09.09. 2022 r.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei organizuje wydarzenie, które jest odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz pryncypiów płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu.

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń administracji rządowej, środowiska naukowego, przemysłu, przewoźników kolejowych i producentów taboru oraz jednostek finansujących  w zakresie opracowania i wdrażania alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych napędów w pojazdach szynowych. Podjęta zostanie również tematyka pozyskiwania paliwa z przemysłu ciężkiego oraz OZE. Przygotowano także panel dyskusyjny dotyczący nowoczesnej technologii i korelacji interesów zaangażowanych stron oraz wyjazd studyjny do Laboratoriów Politechniki Poznańskiej.

Dyrektor Łukasiewicz – PIT dr hab. Arkadiusz Kawa wraz z JM Rektorem Politechniki Poznańskiej – prof. dr. hab. inż. Teofilem Jesionowskim, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Wojciechem Jankowiakiem, Dyrektorem Generalnym Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei – Adamem Musiałem, pierwszego dnia konferencji dokona jej uroczystej inauguracji. Dyrektor Instytutu wygłosi także referat podczas bloku pt.: „Nauka w służbie wodoru”.

Łukasiewicz – PIT objął patronat merytoryczny nad wydarzeniem.

 

Program konferencji: https://wodornakolei.pl/program-2022/

Formularz zgłoszenia: https://wodornakolei.pl/karta-zgloszenia-2022/