Wielkopolski Klub Kapitału – spotkanie w Łukasiewicz – PIT

Wielkopolski klub kapitału

7 kwietnia 2022 roku, w siedzibie Łukasiewicz – PIT, odbyło się spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału – organizacji z tradycjami, od 29 lat zrzeszającej wybitnych managerów wielkopolskich firm i instytucji nauki.

Scenariusz wydarzenia obejmował m. in. interesujące prelekcje zaproszonych Gości i przedstawicieli Łukasiewicz – PIT nt. działalności i oferty poszczególnych jednostek.

Dziękując Państwu za obecność, wyrażamy nadzieję na kolejne wspólne przedsięwzięcia, mające na celu dzielenie się wiedzą biznesową i realne działania Science-to-Business.