Spotkanie nt. możliwości współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

12 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie on-line Władz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Dyrekcją Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego Zaprezentowano merytoryczne zakresy działalności poszczególnych Centrów oraz omówiono możliwości współpracy badawczej, projektowej i wdrożeniowej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Łukasiewicz – PIT.

Gospodarzami spotkania z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu byli prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor UPP oraz prof. dr. hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Ze strony Łukasiewicz – PIT udział wzięli Dyrektor Instytutu dr hab. Arkadiusz Kawa, Z-ca Dyrektora ds. badawczych dr inż. Przemysław Zawodny oraz Dyrektorzy Centrów Badawczych.,

Dyrektor Arkadiusz Kawa, przedstawiając potencjał badawczy Instytutu wskazał: „Chcemy rozwijać Instytut, a zarazem jego markę, która nie tylko dorówna, ale i prześcignie inne zagraniczne ośrodki technologiczne. Chcemy, aby Łukasiewicz – PIT stał się technologicznym sercem Polski”.

Dyrektorzy Centrów Badawczych zaprezentowali obszary badawcze Łukasiewicz – PIT. Rozmawiano także o możliwościach współpracy w zakresie m.in. publikacji, projektów, wymiany wiedzy, doktoratów wdrożeniowych, praktyk i staży.