IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w dniach 25-26 kwietnia 2022. Tematem przewodnim wydarzenia są problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych. Wśród prelegentów i dyskutantów znajdą się przedstawiciele Łukasiewicz – PIT – dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor Instytutu, mgr inż. Marta Cudziło, Z- ca Dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, mgr Małgorzata Kirchner z Działu Wsparcia i Pozyskania Projektów.

Informacje o konferencji: https://wsl.com.pl/pl/wsl-forum

W ramach IX Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej, odbędzie się debata EIT Urban Mobility poświęcona logistyce miejskiej.

Polskie i europejskie miasta odgrywają coraz większą rolę w procesach dostaw ostatniej mili, a wsparcie i rozwój miejskiej mobilności stanowi nie tylko wyzwanie dla władz miejskich, ale również olbrzymią szansę dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy na debatę, której celem będzie omówienie rozwiązań z zakresu Smart City, w tym rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wspierających poprawę efektywności przepływów towarów w miastach. W dyskusji postaramy się przybliżyć idee hubów konsolidacyjnych, coraz bardziej powszechnych rowerów towarowych, czy dronów, które mogą w przyszłości przejąć dostawy w ramach ostatniej mili, jak również koncepcję inteligentnego opakowania zwrotnego, czy inteligentnych zatoczek rozładunkowych. Rozwiązania te postaramy się skonfrontować z problemami logistyki miejskiej oraz możliwościami ich adaptacji w miastach.

Debata odbędzie się pod auspicjami Europejskiego Instytutu Technologicznego, w ramach którego Łukasiewicz – PIT prowadzi EIT Urban Mobility RIS Hub Poland, wspierającego współpracę między podmiotami w celu stworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. W debacie udział wezmą przedstawiciele świata nauki, miasta i biznesu.