Webinar „EIT Food. Nowe trendy a przyszłość żywności”

Zachęcamy do wzięcia w udziału webinarze „EIT Food. Nowe trendy a przyszłość żywności” organizowanym przez biuro NCBR w Brukseli oraz Europejski Instytut Innowacji Technologii (EIT). Spotkanie online odbędzie się w środę 6 kwietnia 2022 r. w godz. 12.30 – 15.00. 

Celem   spotkania   jest   zaprezentowanie    programów    wspierających   innowacyjne    rozwiązania w sektorze, w którym konsumenci deklarują przywiązanie do tradycji, a jednocześnie oczekują bezpieczeństwa, odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk oraz wygody i funkcjonalności produktów i usług.

Eksperci EIT opowiedzą o doświadczeniach z wdrażania nowoczesnych praktyk agrotechnicznych wśród młodych rolników, a polskie startupy współpracujące z EIT o wprowadzaniu swoich rozwiązań na rynek np. o rozwoju cyfrowej platformy wspierającej zrównoważoną uprawę. Poruszone zostaną także kwestie:

  • rozwiązań wspieranych przez programy dla innowatorów, startupów, technologów i inżynierów produkcji, specjalistów i menedżerów innowacji
  • kluczowych wniosków z ekspertyz opracowanych przez EIT Food dla branży rolno-spożywczej
  • przykładów wsparcia i komercjalizacji innowacji oraz programów pogłębiających specjalistyczną wiedzę i kompetencje w zakresie tworzenia nowych produktów.

Rejestracja poprzez zgłoszenie na adres email do dnia 4 kwietnia 2022: marta.krutel@ncbr.gov.pl.