Wprowadzanie do obrotu maszyn i urządzeń rolniczych

Laboratorium zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie badań, oceny i wprowadzania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych do obrotu na rynek UE, w tym oznakowania znakiem CE.

Wprowadzanie do obrotu maszyn i urządzeń rolniczych - oferta:

 • doradztwo i konsultacje na etapie projektowym w zakresie wymagań bezpieczeństwa dla opracowywanych produktów,
 • opracowanie wytycznych w aspekcie zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia oraz norm i dokumentów związanych w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania,
 • wykonywanie pomiarów na modelu 3D (dla wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz homologacji),
 • weryfikację produktów i dokumentacji przed wdrożeniem lub certyfikacją,
 • opracowanie dokumentacji oceny zgodności produktów w zakresie wymagań dyrektyw UE wraz z analizą zagrożeń dla użytkownika, dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
 • opracowanie instrukcji obsługi maszyny/urządzenia,
 • prowadzenie badań eksploatacyjnych, funkcjonalnych i laboratoryjnych maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie badań bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania w zakresie wymagań dyrektyw, norm i aktów prawnych, w tym akredytowanych badań przed wprowadzeniem maszyn i urządzeń rolniczych do obrotu i stosowania,
 • opracowanie ekspertyz technicznych maszyn/urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych,
 • weryfikację produktu w zakresie zgodności z wymaganiami wskazanych dyrektyw/rozporządzeń/norm (np. PN-EN ISO 12100, rozporządzenie ws. warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia),
 • ocenę oznakowania maszyny/urządzenia,
 • ocenę instrukcji obsługi maszyny/urządzenia,
 • szkolenia, między innymi w zakresie stosowania dyrektyw Unii Europejskiej, przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa, opracowania instrukcji obsługi wg norm zharmonizowanych, eliminacji i ograniczania zagrożeń mechanicznych na etapie projektowania,
 • współpracę przy realizacji projektów (krajowych i zagranicznych),
 • klasyfikację maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych i dla gospodarki leśnej oraz prowadzenie bazy kodów towarowo-materiałowych (KTM),
 • i inne, w zależności od aktualnych wymagań i potrzeb klienta.

Badania wykonujemy dla obiektów, takich jak:

 • aeratory
 • agregaty uprawowe i uprawowo – siewne
 • brony aktywne i bierne
 • brykieciarki
 • deszczownie
 • ekstrudery paszowe
 • glebogryzarki
 • kombajny do zbioru buraków
 • kombajny zbożowe
 • kombajny zielonkowe
 • kombajny ziemniaczane
 • kopaczki
 • koparko-ładowarki tylne zawieszane
 • kultywatory
 • ładowacze czołowe
 • maszyny do konfekcjonowania owoców i warzyw
 • maszyny do zbioru kamieni
 • maty grzewcze stosowane w hodowli i chowie zwierząt
 • mieszadła gnojowicy
 • mieszalniki pasz
 • myjki i płuczki do warzyw
 • naważarki i wagoworkownice
 • obsypniki
 • odsiewacze
 • opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi
 • osprzęt do ładowaczy czołowych
 • owijarki bel
 • pielniki
 • pługi i głębosze
 • prasa silosująca
 • prasy rolnicze
 • przenośniki taśmowe, śrubowe, kubełkowe, i inne – stałe i mobilne
 • przerzucarki kompostu
 • przetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe
 • przyczepy samozbierające
 • przystawki do zbioru rzepaku i kukurydzy
 • rozdrabniacze silnikowe
 • rozdrabniacze słomy
 • rozdrabniacze ziarna
 • rozgarniacze zielonki
 • rozrzutniki obornika
 • rozsiewacze i siewniki nawozów stałych
 • sadzarki
 • separatory ziarna
 • sieczkarnie
 • siewniki
 • silosy
 • stanowiska pracy operatora maszyn samobieżnych
 • stoły selekcyjne
 • suszarnie
 • wały uprawowe
 • włóki polowo-łąkowe
 • wozy asenizacyjne
 • wozy paszowe
 • wybieraki stacjonarne w silosach
 • wywrotnice skrzyniopalet
 • zaprawiarki
 • zbiorniki do magazynowania paliw płynnych i cieczy eksploatacyjnych
 • zgniatacze ziarna
 • i inne
 • elektryczne nożyce
 • kosiarki ciągnikowe rotacyjne, bijakowe i bębnowe
 • kosiarki sadownicze
 • kosiarki trawnikowe
 • opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi
 • podesty ruchome przejezdne np. wózki szklarniowe
 • prasy zwijające do gałęzi
 • rozdrabniacze bijakowe
 • rozdrabniacze silnikowe
 • stanowiska pracy operatora maszyn samobieżnych
 • wykaszarki ogrodnicze
 • i inne
 •  
 • forwardery
 • harvestery
 • maszyny frezująco-karczujące
 • pługi leśne
 • pługofrezarki
 • przyczepy kłonicowe z żurawiami
 • rozdrabniacze bijakowe
 • rozdrabniacze do gałęzi
 • rozdrabniacze silnikowe
 • stanowiska pracy operatora maszyn samobieżnych
 • i inne
 • formierki
 • mieszarki poziome
 • krajalnice
 • maszyny do formowania
 • krajalnice warzyw
 • dozowniki żywności
 • i inne
 • kosiarki ciągnikowe
 • kosiarki wysięgnikowe
 • piaskarki
 • pługi śnieżne
 • przesiewacze
 • rozdrabniacze
 • zamiatarki
 • i inne
 • maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego
 • pompy i zespoły pompowe do cieczy
 • pompy z napędem elektrycznym do użytku domowego i podobnego
 • i inne
Korzyści ze współpracy:

wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań

nowoczesne, często unikalne wyposażenie pomiarowo-badawcze

przyjazne zasady współpracy z Klientami, w tym pomoc merytoryczna w celu uzyskania zgodności maszyn z dyrektywami UE i oznaczania maszyn znakiem CE

wysoka jakość merytoryczna oferowanych raportów z badań

Badania prowadzimy również w miejscu wskazanym przez Klienta.
Zobacz też ofertę innych badań oferowanych przez Centrum Nowoczesnej Mobilności
Sprawdź
Rozwój Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych
Sprawdź
Stacja Kontroli Opryskiwaczy
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Katarzyna Bartłomiejczak

Tel.: +48 662 098 543
Tel.: +48 61 871 22 18
E-mail: katarzyna.bartlomiejczak@pit.lukasiewicz.gov.pl