Doradztwo Logistyczne

Projektujemy efektywne rozwiązania logistyczne, zarówno na poziomie organizacji procesów, jak również infrastruktury logistycznej, w tym m.in.: 

 • projektowanie systemów zarządzania transportem
 • projektowanie organizacji i technologii magazynów, w tym centrów dystrybucyjnych/produkcyjnych, 
 • projektowanie algorytmów zarządzania zapasami.

Proponujemy rozwiązania logistyczne dla przedsiębiorstw z różnych branż i o różnych profilach działalności.

Doradztwo logistyczne – oferta:

Audyt może uwzględniać działalność firmy w różnych obszarach logistyki takich jak: transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami.

Celem prac realizowanych w zakresie audytu jest identyfikacja i ocena obecnego stanu logistyki w danym obszarze oraz wskazanie kierunków możliwych zmian, mających na celu optymalizację działań i kosztów logistycznych.

Audyt obejmuje zarówno analizę procesów, jak również analizy wskaźników pozwalających ocenić efektywność realizacji działań w danym obszarze.

Wyniki prac umożliwią zarządowi przedsiębiorstwa podjęcie racjonalnych decyzji inwestycyjnych w celu efektywnej obsługi prognozowanych strumieni towarowych i zapasu magazynowego.

Etapy audytu logistycznego

1. Zdiagnozujemy istniejący stan logistyki

2. Określimy poziom wskaźników logistycznych

3. Wskażemy kierunki możliwych usprawnień

4. Oszacujemy nakłady związane z ich zaprojektowaniem i wdrożeniem

Efektywne rozwiązania transportowe projektujemy zarówno na poziomie transportu krajowego, jak również z uwzględnieniem realizacji przewozów międzynarodowych, zależnie od zakresu działalności Klienta. Bierzemy pod uwagę wykorzystanie transportu drogowego i oceniamy potencjał  innych gałęzi transportu (kolejowego, morskiego, lotniczego) oraz wdrożenie przewozów intermodalnych.

 • Opracujemy koncepcję optymalnej organizacji procesów magazynowych i pracy magazynu, projektując efektywne metody obsługi zapasów oraz wszystkich typów przepływów materiałów/surowców/towarów/wyrobów gotowych w magazynie.
 • Dobierzemy najbardziej efektywne wyposażenie magazynowe, w tym urządzenia do składowania i obsługi przepływów asortymentu oraz zaprojektujemy jego optymalne rozmieszczenie na powierzchni magazynu.
 • Zarekomendujemy zastosowanie najbardziej efektywnych środków transportu wewnętrznego.
 • Ocenimy potencjał i zasadność wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej.
 • Zaprojektujemy efektywne metody identyfikacji produktów i obiektów w magazynie oraz skuteczne monitorowanie przebiegu procesów magazynowych.
Korzyści:

zmaksymalizujemy wykorzystanie przestrzeni magazynu oraz efektywne zagospodarowanie działki inwestycyjnej

doradzimy, jak efektywnie obsługiwać prognozowane przepływy w magazynie

dobierzemy najskuteczniejsze technologie magazynowe dedykowane do składowania i obsługi przepływów

podniesiemy efektywność i niezawodność realizacji procesów magazynowych

pomożemy obniżyć koszty funkcjonowania magazynu

Optymalizacja modelu logistycznego (sieci dystrybucji)
 • Projektowanie i opracowanie optymalnego modelu sieci dystrybucji towarów, uwzględniającego podniesienie efektywności logistycznej w ramach obsługi sprzedaży w różnych kanałach
  (w tym e-commerce).
 • Wyznaczenie optymalnej liczby i lokalizacji magazynów, centrów dystrybucyjnych, wraz z zaprojektowaniem zasad organizacji przepływów i funkcjonowania logistyki w jej wszystkich obszarach.

Co nas wyróżnia?

Ponad 50 lat doświadczenia w doradztwie logistycznym i setki zrealizowanych projektów.

Autorskie metodyki, programy informatyczne i aplikacje.

Narzędzia GIS do wizualizacji danych i analizy przestrzennej.

Zakres prac dostosowany do potrzeb klientów.

Napisz do nas, jeśli chcesz:

 • opracować dobry plan magazynowy dla swoich centrów dystrybucyjnych,
 • uzyskać profesjonalne i wszechstronne doradztwo logistyczne,
 •  zwiększyć efektywność zarządzania logistyką w swoim biznesie.
Zobacz też ofertę innych badań Centrum Nowoczesnej Mobilności
Sprawdź

Marta Cudziło

Tel.: +48 609 149 560
E-mail: marta.cudzilo@pit.lukasiewicz.gov.pl