Badania środowiskowe pojazdów szynowych

Mając na względzie ochronę zdrowia pracowników obsługi, polepszenia słyszalności i zrozumiałości sygnałów akustycznych, zapewnienie komfortu pasażerom oraz ochronę środowiska przeprowadza się ocenę właściwości akustycznych pojazdów szynowych.

Nasi specjaliści wykonują badania właściwości akustycznych pojazdów szynowych oraz hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy.

Badania środowiskowe pojazdów szynowych - oferta:

Badania właściwości akustycznych wykonuje się przeprowadzając pomiary na zewnątrz oraz wewnątrz pojazdów szynowych podczas postoju, ruszania oraz jazdy. W zakres badań wchodzą również pomiary sygnalizatorów akustycznych oraz sygnalizacji akustycznej drzwi.

Badania wykonujemy zgodnie z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1304/2014, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 pkt. 4.2.2.3.2 oraz  załącznikiem G, PN- EN ISO 3381:2011, PN-EN ISO 3095:2013, PN-EN 15892:2011, UIC 651 wyd. 4:2002, PN-EN 15153-2:2013-06 oraz PN-EN 15153-2:2020-06.

Pomiary wykonuje się na stanowisku pracy (np. maszynisty, motorniczego) zgodnie z wymaganiami PN- Z-01338:2010, PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem strategii 1 i strategii 3.

AB 053 certyfikat PCA

 Zakres akredytacji wydany przez PCA >>

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań środowiskowych pojazdów szynowych
Sprawdź

Magdalena Witczak

Tel.: +48 609 099 624
E-mail: magdalena.witczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Lokalizacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Warszawska 181
61-055 Poznań