Badania chemiczne drewna i materiałów drzewnych

Zajmujemy się oznaczaniem zawartości pierwiastków śladowych i wybranych związków chemicznych w drewnie i materiałach drzewnych, w tym płytach drewnopochodnych, meblach, opakowaniach drewnianych, drewnie poużytkowym czy odpadach drzewnych. W ramach naszego zakresu badamy również zawartości piasku w płytach drewnopochodnych oraz zawartość popiołu w piankach poliuretanowych i lateksowych będących wypełnieniem mebli tapicerowanych.

Badania chemiczne drewna i materiałów drzewnych - oferta:

Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych: kadm, chrom, nikiel, miedź, ołów, arsen, cynk, rtęć

PN-EN ISO 16968:2015-07

US EPA method 3060A i US EPA method 7196A

CEN/TR 14823:2003 metodą chromatografii gazowej

ISO 3340:1976

PN-ISO 1171:2002

PN-EN ISO 1172:2002 metoda A

AB 053 certyfikat PCA

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań chemicznych drewna i materiałów drewnopochodnych
Sprawdź

Magdalena Witczak

Tel.: +48 609 099 624
E-mail: magdalena.witczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Laboratorium Badań Środowiskowych

Winiarska 1
60-654 Poznań