Testing, Preservation and Protection of Wood and Wood-based Materials

We are engaged in the testing of wood protection products. We determine their effectiveness in protecting wood against wood decaying fungi, dye and mold. We determine the penetration and retention of wood preservatives, and the corrosive aggressiveness against steel of these agents.

Testing, Preservation and Protection of Wood and Wood-based Materials – our offer:

PN-C-04906:2015-10 Annex A.: Wood preservatives – General requirements and tests. Determination of corrosion aggressiveness of wood preservatives against steel by direct method.

Instrukcja ITB nr 355/98 p. 5.2 : Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. Ocena bioodporności drewna budowlanego na grzyby pleśniowe.

PN-EN 113-1:2021-05 : Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno — Część 1: Ocena skuteczności biobójczej środków ochrony drewna.

PN-EN 84:2000 :  Środki ochrony drewna – Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzające badanie biologiczne – Procedura wymywania.

PN-EN 12490:2012: Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Drewno lite nasycone środkiem ochrony – Oznaczanie wnikania i retencji kreozotu w nasyconym drewnie.

Zakres metody: (5 – 180) kg kreozotu na m3 drewna.

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)

Zakres metody:

acenaften(0,1- 5)μg/ml

fluoren((0,1- 5)μg/ml

piren (0,1- 5)μg/ml

chryzen(0,1- 5)μg/ml

fluoranten(0,1- 5)μg/ml

benzo(a)piren(0,1- 5)μg/ml

benzo(b)fluoranten (0,1- 5)μg/ml

benzo(k)fluoranten (0,1- 5)μg/ml

dibenzo(a,h)antracen (0,1- 5) μg/ml

indeno(1,2,3-cd)piren(0,1- 5)μg/ml

benzo(a)antracen(0,1- 5)μg/ml

fenantren(0,1- 5)μg/ml

benzo(g,h,i)perylen (0,1- 5)μg/ml

naftalen(0,1- 5)μg/ml

antracen(0,1- 5)μg/ml

AB 053 certyfikat PCA

Our research reports are recognised in all signatory countries of the ILAC MRA Multilateral Mutual Recognition Agreement.

Oferta pozostałych badań, konserwacji i ochrony drewna
oraz materiałów drewnopochodnych
Sprawdź
Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Anna Stangierska

Phone: +48 61 849 24 44
E-mail: anna.stangierska@pit.lukasiewicz.gov.pl

Address for sending samples:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Laboratorium Badań Środowiskowych

1 Winiarska Street
60-654 Poznań