Badania jakości powietrza wewnętrznego

Badania jakości powietrza wewnętrznego polegają na oznaczaniu emisji formaldehydu i lotnych związków organicznych z materiałów drewnopochodnych, budowlanych i wyrobów stosowanych do wyposażenia wnętrz

Oznaczamy emisję:

  • formaldehydu metodą komorową,
  • lotnych związków organicznych (VOC) metodą komorową,
  • szkodliwych związków organicznych z mebli w komorach wielkogabarytowych.

Oceniamy i klasyfikujemy badane wyroby pod kątem obowiązujących w Europie wymagań emisyjnych.

Badania jakości powietrza wewnętrznego – oferta:

PN-EN 717-1:2006 Płyty drewnopochodne – Oznaczanie emisji formaldehydu – Część 1: Emisja formaldehydu metodą komorową

PN-EN ISO 12460-5:2016-02E Płyty drewnopochodne – Oznaczanie emisji formaldehydu – Część 5: Metoda ekstrakcyjna (zwana metodą perforatora)

PN-EN ISO 12460-3:2020 Płyty drewnopochodne – Oznaczanie emisji formaldehydu – Część 3: Metoda analizy gazowej

ASTM D 6007-14 standard entitled “Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentration in Air from Wood Products Using a Small Scale Chamber”.

ASTM E 1333-14 standard entitled  “Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentration in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large  Chamber”

ISO 16000-3:2011 Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method.

ISO 16000-6:2011 Indoor air – Part 6: Determination of Volatile Organic Compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA® sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID.

PN-EN ISO 16000-9:2009 Powietrze wnętrz – Część 9: Oznaczanie emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych i wyposażenia – Badanie emisji metodą komorową.

PN-EN 16516+A1:2020  „Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych. Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz”.

PN-EN 1243:2011 Kleje. Oznaczanie wolnego formaldehydu w kondensatach aminowych i amidoformaldehydowych

AB 053 certyfikat PCA

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań konserwacji i ochrony drewna
oraz materiałów drewnopochodnych
Sprawdź
Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Magdalena Czajka

Tel.: +48 667 279 632
Tel.: +48 61 849 24 06
E-mail: magdalena.czajka@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH

ul. Winiarska 1
60-654 Poznań