Badania Biopaliw Stałych

Biopaliwa stałe wytwarzane są z surowców roślinnych i należą do odnawialnych źródeł energii. Mogą być wytworzone z biomasy drzewnej, zielnej (tzw. biomasy agro), owocowej lub biomasy wodnej. Właściwości biopaliw stałych określa się na podstawie przeprowadzonych badań.

Nasze laboratorium posiada kompetencje potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji, na bazie których European Pellet Council oraz DIN CERTCO nadały mu status „testing laboratory” w procesie uzyskiwania i utrzymania certyfikatów ENplus i DINplus – dwóch najbardziej rozpoznawalnych i uznanych europejskich certyfikatów jakości peletów drzewnych. Oferujemy również certyfikację i atestację biopaliw stałych, min. peletów drzewnych, drewna kominkowego i różnego rodzaju materiałów, które mogą być uznane za biopaliwa stałe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: Certyfikacja Wyrobów Przemysłu Drzewnego

Badania biopaliw stałych - oferta:

Badamy pellety, brykiety, biomasę, resztki i pozostałości poprodukcyjne.

PN-EN ISO 18135:2017-06

PN-EN ISO 18134-1:2015-11
PN-EN ISO 18134-2:2017-03
PN-EN ISO 18134-3:2015-11

PN-EN ISO 18122:2016-01

PN-EN ISO 18123:2016-01

PN-EN ISO 16994:2016-10
DIN 38405-1:1985

kadm, chrom, nikiel, miedź, ołów, arsen, cynk, rtęć – PN-EN ISO 16968:2015-07

PN-EN ISO 17829:2016-02

PN-EN ISO 17827-1:2016-07
PN-EN ISO 17827-2:2016-07

PN-EN ISO 18847:2016-11

PN-EN ISO 17828:2016-02

Laboratorium badawcze posiada status „testing body” European Pellet
Council i posiada akredytację w zakresie wymagań Certyfikatu ENplus®

EN plus logo

DIN CERTCO uznał Laboratorium akredytowane jako „testing laboratory” w zakresie badania peletów w ramach systemu Certyfikacji DINplus

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań biopaliw stałych
Sprawdź

Małgorzata Walkowiak

Tel.: +48 887 800 053
Tel.: +48 61 849 24 86
E-mail: malgorzata.walkowiak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Laboratorium Badań Środowiskowych

Winiarska 1
60-654 Poznań