Specjalistki z Centrum Technologii Drewna na kongresie Wood Rise we Francji

Ewa Leszczyszyn oraz Dobrochna Augustyniak-Wysocka wzięły udział w kongresie Wood Rise. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-20 października 2023 roku w Bordeaux.

Podczas kongresu promowano projekt BASAJAUN. Na stanowisku targowym prezentowano jego wyniki (innowacyjne produkty i materiały dla budownictwa drewnianego). Z kolei podczas wystąpień plenarnych upowszechniano Otwartą Innowacyjną Platformę.

– Łukasiewicz – PIT jest jednym z założycieli i członków Otwartej Innowacyjnej Platformy, a także kreatorem zamieszczanych na niej informacji, materiałów i innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa drewnianego – wyjaśnia Ewa Leszczyszyn.

Projekt BASAJAUN (Tworzenie trwałych związków między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym) jest finansowany ze środków UE z programu Horyzont 2020. Jednym z jego celów jest promowanie i wzmacnianie budownictwa drewnianego w różnych regionach Europy. Więcej informacji na stronie internetowej: https://basajaun-horizon.eu/.