Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w TOP 10 podmiotów naukowych z największą skutecznością pozyskiwania grantów

Innowacyjne, duże, międzynarodowe – tak można określić projekty realizowane przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Jest ich ponad sześćdziesiąt, a ich łączna wartość wynosi 140 mln zł.

Łukasiewicz – PIT znalazł się w pierwszej dziesiątce podmiotów naukowych, które zdobyły największe środki w ramach Horyzontu Europa w Polsce. Instytutowi przyznano 6,7 mln euro na realizację 10 projektów. Jego projekt SAFARI znalazł się na drugim miejscu pod względem pojedynczego dofinansowania. Jest on wart 3,7 mln euro i realizowany jest z udziałem 11 konsorcjantów.

– Jesteśmy w gronie liderów, bo mamy świetną kadrę, doświadczenie i zaplecze techniczno-organizacyjne – podkreśla Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – PIT. – Realizujemy projekty odważne, ale przede wszystkim takie, które odpowiadają na potrzeby społeczne i biznesowe. Łączymy różne obszary, na przykład transformację cyfrową z nowoczesną mobilnością, co pozwala nam na uzyskanie rozwiązań interdyscyplinarnych. W tym kierunku zmierzają zmiany, których świadkami jesteśmy dziś i będziemy w najbliższych latach – dodaje.

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny działa od stycznia 2022 roku. Powstał z połączenia 5 poznańskich instytutów funkcjonujących w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Aktywność poznańskiego ośrodka skupia się na obszarach związanych ze zrównoważoną gospodarką, transformacją cyfrową i nowoczesną mobilnością.

Zrównoważona gospodarka

Rozpoczynający się w grudniu tego roku międzynarodowy projekt SAFARI dotyczy bezpiecznej i zrównoważone produkcji nowatorskich materiałów 2D, jakimi są MXeny i hybrydy MXen/grafen. Z uwagi na swoje specyficzne właściwości materiały te będą mogły być stosowane m.in. w biosensorach, elektronice, energetyce, katalizie czy biomedycynie. Innym ich zastosowaniem będą powłoki do ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jest to niezwykle istotne np. w sektorze zbrojeniowym, dlatego produkcją MXenes i ich hybryd zainteresował się izraelski przemysł zbrojeniowy.

Naukowcy pracują również nad ujednoliconym zestawem implantologicznym dla małoinwazyjnych korekt wad torakochirurgicznych. Dzięki temu podczas zabiegów lekarze będą mogli zrezygnować z drutu, którym do tej pory mocowali implanty do żeber. W ten sposób łatwo było uszkodzić żebra, tkanki lub narządy. Nowy zestaw implantologiczny ma się składać z płytki korekcyjnej oraz płytek mocujących wraz z instrumentarium. Wykonany będzie z nierdzewnej stali austenitycznej 316LVM lub stopu tytanu (Ti6Al4V). Oprócz Łukasiewicz – PIT w konsorcjum są też Akademia Górniczo-Hutnicza i BHH Mikromed Sp. z o.o.

Łukasiewicz – PIT realizuje również projekty z zakresu budownictwa. Jednym z nich jest BASAJAUN, czyli międzynarodowy projekt, który ma stworzyć trwałe związki między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym. Celem BASAJAUN jest opracowanie strategii optymalizacji zasobów leśnych dla budowy wzorcowego domu – czteropiętrowego, liczącego 16 mieszkań. Ma on powstać głównie z materiałów drzewnych i drewnopochodnych, także odpadowych.

Nowoczesna mobilność

Ten projekt może zrewolucjonizować logistykę ostatniej mili w zatłoczonych miastach. GRETA zakłada stworzenie mikrohubów przeładunkowych w centralnych dzielnicach metropolii. Przesyłki będą do nich dostarczane samochodami, ale już dalej rozwozić je będą kurierzy na rowerach elektrycznych. Ma to ograniczyć liczbę samochodów dostawczych w centrach miast, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Pierwszy mikrohub ma powstać w przyszłym roku w Poznaniu, a projekt realizowany jest też w innych europejskich miastach.

Szacuje się, że w 2030 roku 100 tys. baterii do samochodów elektrycznych zakończy swój żywot. Ich recykling i logistyka zwrotna już dziś stanowią wyzwanie i dlatego powstał projekt BatteReverse. Ma on pomóc opracować szybsze sposoby rozładowywania i diagnozowania akumulatorów, bezpieczniejsze i tańsze metody pakowania i transportu, zautomatyzowany proces sortowania i rozdrabniania ich oraz bardziej precyzyjną ocenę w kontekście ponownego wykorzystania. Badacze z Łukasiewicz-PIT pracują m.in. nad stworzeniem modelu logistyki zwrotnej tych baterii.

Specjaliści z zakresu nowoczesnej mobilności pracują nad opracowaniem kompletnego systemu sterowania pojazdem wodorowym, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Cel projektu wpisuje się w aktualne strategie rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i w Europie, kształtowania gospodarki nisko- i zeroemisyjnej czy wykorzystania alternatywnych paliw. Rezultat projektu zostanie skomercjalizowany, wspierając rozwój technologii i gospodarki wodorowej w Polsce. Partnerem projektu H2CONTROL jest H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.

Łukasiewicz – PIT jest liderem projektu mającego stworzyć prototyp systemu hamulca kolejowego dla maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony. Na tle propozycji zagranicznych system ten wyróżniać będą: zdwojone sterowanie hamulcem kolejowym (redundancja), moduł nadzoru aktywności psychofizycznej operatora maszyny drogowo-torowej, automatyczny system wyrównania ciśnień w zbiornikach sterujących wagonów, integracja sterownika systemu hamulca ze sterownikiem pojazdu oraz diagnostyka systemu oparta na magistrali danych.

Na finiszu są już prace nad Polskim Robotem. To inteligentne urządzenie samo sieje, nawozi, prowadzi opryski i mechanicznie usuwa chwasty. Może być więc jedynym narzędziem do prowadzenia prac przy uprawie kukurydzy, czyli najbardziej popularnego na świecie zboża. Robot sam potrafi wykryć rodzaje roślin, ocenić ich kondycję i potrzeby nawozowe, a także wykryć ogniska chorobowe i szkodniki. W projekt zaangażowane są dwa instytuty Łukasiewicza – PIT i Łukasiewicz – ILOT, a także firma UNIA sp. z o.o., producent maszyn rolniczych, która wprowadzi Polskiego Robota na rynek.

Transformacja cyfrowa

Tracker 2.0 to projekt, który zakłada budowę nowego systemu wydawania zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania). W jego ramach powstanie nowy rejestr publiczny zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi oraz obsługiwana będzie nowa e-usługa typu A2B – Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi.

Eksperci z Łukasiewicz – PIT pracują też nad projektem, który ma usprawnić pracę polskich urzędów oraz pozwolić im lepiej obsługiwać obywateli i przedsiębiorców. To Katalogi Administracji Publicznej – udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz o powiązanych z nimi wzorach dokumentów i zasobach informacyjnych państwa.