Poznańscy naukowcy z akredytowanym laboratorium

Naukowcy z Centrum Pojazdów Szynowych Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego uzyskali akredytację w zakresie analiz numerycznych wytrzymałości zderzeniowej pojazdów szynowych oraz badań wytrzymałości nadwozi i ram wózków. Polskie Centrum Akredytacji doceniło kierunek obrany przez poznańskich badaczy.

Rozmowy z PCA [Polskim Centrum Akredytacji] nie były łatwe. Trwały od kilku miesięcy. Ostatecznie udało się przekonać PCA – mówił Marcin Kruś – kierownik sekcji badań symulacyjnych w Centrum Pojazdów Szynowych. – Takie laboratorium to unikatowa placówka w skali kraju. Naszym celem jest to, aby być wiodącym podmiotem na rynku – dodał.

Transport kolejowy jest jedną z najbezpieczniejszych form przemieszczania się ludności w Europie. W 2020 roku Eurostat odnotował 1 331 wypadków kolejowych na terenie całej Unii Europejskiej: najwięcej w Niemczech – 294, najmniej w Luksemburgu – 1. Polska w tym zestawieniu znalazła się na drugim miejscu – 179 wypadków. To znaczący spadek w porównaniu z 2010 rokiem, kiedy Eurostat rozpoczął zbieranie statystyk. Wtedy kraje członkowskie zgłosiły 2200 incydentów na torach. Choć w niektórych latach (np. 2016) pojawiały się tendencje zwyżkowe, to w ogólnym rozrachunku bezpieczeństwo podróżowania pociągami stale wzrasta, do czego swoimi obliczeniami przyczyniają się naukowcy z poznańskiego Centrum Pojazdów Szynowych. Od 1997 roku wykonują oni obliczenia inżynierskie z zakresu szeroko rozumianej wytrzymałości, kinematyki, dynamiki ruchu, termomechaniki oraz wyznaczania zarysu skrajni. Wykonują ekspertyzy, proponując firmą innowacyjne oraz nowoczesne rozwiązania.

Badania

Badania wytrzymałościowe prowadzone są metodą elementów skończonych (MES) z zastosowaniem środowiska ABAQUS:
analiza wytrzymałości konstrukcji pojazdu szynowego oraz poszczególnych elementów takich jak ostoja, rama wózka, maźnica, oś, koło, itd.

– analiza wytrzymałości eksploatacyjnej obiektu,
– analiza wytrzymałości zderzeniowej obiektu,

– analiza wytrzymałości zmęczeniowej spoin,
analiza stateczności badanej konstrukcji,
– analiza drgań strukturalnych obiektu,

– analiza połączeń śrubowych występujących w badanej konstrukcji,

– wyznaczanie zarysu skrajni,

Symulacje zachowania dynamicznego pojazdów szynowych wykonywane są w systemie SIMPACK:
– analiza stabilności jazdy,
– analiza bezpieczeństwa przed wykolejeniem,
– analiza obciążenia toru,
– analiza spokojności biegu.

– Naszym targetem są świadomi partnerzy, którzy do prowadzenia biznesu podchodzą odpowiedzialnie i zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły. Uzyskaliśmy akredytację w zakresie czterech metod badawczych, zgodnych z normami: PN-EN 15227, PN-EN 12663-1, PN-EN 12663-2, PN-EN 13749. Jednak na tym nie zamierzamy poprzestać. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć zakres akredytacji o nowe kierunki badań, aby korzystać z naszej wiedzy oraz doświadczenia w realizowanych projektach – uzupełnił Kruś.

Cały zakres akredytacji można sprawdzić w Polskim Centrum Akredytacji pod tym linkiem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201849,podmiot.html

Warto dodać, że w ramach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego działa łącznie 5 akredytowanych laboratoriów: Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji, Centrum Obróbki Plastycznej – Grupa Badawcza Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych oraz Laboratorium Pojazdów Szynowych – Sekcja Badań Pojazdów Szynowych, a także akredytowane jednostki certyfikujące oraz inspekcyjne