Beyond.pl i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny rozpoczynają współpracę

Beyond.pl i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 17 stycznia 2023 r. podpisały umowę o współpracy. Celem zawartego porozumienia jest wspólne wspieranie innowacyjnych projektów technologicznych, które mają potencjał zwiększenia konkurencyjności Polski na technologicznej mapie Europy.

Przedmiotem współpracy Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego i Beyond.pl jest bliska kooperacja w ramach przedsięwzięć naukowo-komercyjnych, z naciskiem na wsparcie projektów wykorzystujących innowacje technologie, m.in. sztuczną inteligencję (AI), machine learning, blockchain, sieci 5G czy Internet Rzeczy (IoT).

– Połączenie naszych zasobów z silnymi kompetencjami naukowymi i inżynieryjnymi Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego to dowód, że nauka i biznes mogą współpracować na rzecz innowacji budowanych w zrównoważony sposób. Do zawiązanej współpracy wnosimy unikalną w skali Europy infrastrukturę bezpiecznych data center, usługi chmurowe w każdym dostępnym modelu, multi-dyscyplinarne kompetencje technologiczne własne i partnerów, a także rozbudowane usługi connectivity pozwalające na udostępnianie hostowanych u nas technologii R&D w całej Centralnej Europie. Wierzę, że poprzez kooperację tego formatu stworzymy warunki do budowy i rozwijania technologii przyszłości przyjaznych dla środowiska, utrzymamy w kraju zdolnych ludzi oraz przyciągniemy atrakcyjnych inwestorów – mówi Wojciech Stramski, CEO w Beyond.pl.

Konsekwencją partnerstwa będzie zapewnianie polskiej sferze badawczo-rozwojowej dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych, które zaowocują zwiększeniem konkurencyjności regionu i kraju na arenie międzynarodowej.

– Integracja środowisk gospodarczych to klucz do podniesienia poziomu komercjalizacji prac B+R w naszym regionie i kraju. Dzięki porozumieniu z Beyond.pl przedsiębiorcy współpracujący z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym i całą siecią Łukasiewicz zyskają dostęp do najnowszych technologii utrzymywania i przetwarzania danych w unikalnych w skali Europy data centers, co w przypadku tworzenia innowacyjnych produktów ma fundamentalne znaczenie dla ich rozwoju i komercjalizacji  – dodaje Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Porozumienie zostało zawarte przez dwa podmioty o wielkopolskich korzeniach, które jednocześnie są liderami w swoich sektorach. Beyond.pl to dostawca bezpiecznych i zrównoważonych usług data center i chmury. Na terenie Poznania spółka posiada dwa połączone prywatnym ringiem centra danych, z czego obiekt Data Center 2 jest uznany za najbezpieczniejsze centrum danych w Polsce i jedno z najbezpieczniejszych w Unii Europejskiej, co potwierdza certyfikacja ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. Na tle kraju i Europy działalność firmy wyróżnia się również bardzo świadomym podejściem do zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystaniu w 100% zielonej energii do zasilania swoich data centers oraz ich wysokiej efektywności energetycznej (Power Usage Effectivness  na poziomie 1.2), co przekłada się na znacząco mniejszą konsumpcję energii w porównaniu z innymi serwerowniami funkcjonującymi w Polsce czy Europie. Z kolei Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest drugim największym instytutem należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz w Polsce. Obecnie w skład Instytutu wchodzi sześć centrów badawczych, które skupiają się na obszarach związanych  z logistyką i nowoczesnymi technologiami, transformacją cyfrową, pojazdami szynowymi, obróbką plastyczną oraz technologiami rolniczymi, spożywczymi i drewna. Każde z centrów realizuje prace w ramach poszczególnych interdyscyplinarnych grup badawczych, które odpowiadają na potrzeby rynkowe.

 

***

O Beyond.pl: Lider bezpiecznych i zrównoważonych usług data center i chmury w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej działający na rynku od 2005 roku. Beyond.pl zarządza jednym z najbezpieczniejszych centrów danych w Unii Europejskiej. Jest to również najbardziej energooszczędne data center w całej Polsce i regionie (PUE 1.2) zasilane w 100% energią odnawialną. Jako jedyny dostawca usług infrastruktury IT na rynku Europy Środkowo-Wschodniej Beyond.pl dostarcza mix poziomów bezpieczeństwa centrów danych (od Rated 3+ do 4), kompleksową ofertę cloud opartą o chmurę prywatną, publiczną i rozwiązania hybrydowe, wsparcie ze strony ekspertów w ramach usług zarządzanych (managed services) oraz dostępność usług na poziomie do 99,9999%.

Centra danych Beyond.pl typu core i edge o docelowej mocy 42 MW są zlokalizowane w Poznaniu.  To pierwsze zielone i neutralne telekomunikacyjnie centra danych w Polsce. Obiekt Data Center 2, strategicznie zlokalizowany w połowie drogi między Warszawą a Berlinem, jest jedynym centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym  z pięciu w Unii Europejskiej spełniającym rygorystyczne wymagania certyfikacji ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. Certyfikacja potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa data center w zakresie projektowania, mechaniki, zasilania  i telekomunikacji. Więcej na www.beyond.pl