Łukasiewicz – PIT członkiem konsorcjum Europe’s Rail JU.

Cztery instytuty Łukasiewicza dołączyły do konsorcjum badawczo-rozwojowego powołanego w ramach Partnerstwa Europe’s Rail JU. Z ramienia Sieci Badawczej są to Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Liderem konsorcjum jest spółka PKP S.A., a Łukasiewicz – IEL został wybrany liderem merytorycznym jednego z obszarów – a suistainable and green station. To część projektu, w ramach którego powstanie m.in. nowa, wzorcowa stacja kolejowa oraz zostanie wypracowany standard tankowania lokomotyw wodorowych w Europie.

Łukasiewicz – PIT bierze udział w dwóch projektach flagowych: Mobility management multimodal environment and digital enablers (MOTIONAL) oraz Holistic and Integrated Asset Management for Europe’s RAIL (IAM4RAIL) finansowanych z Horyzontu Europa.

Celem projektu MOTIONAL jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu wspomagania decyzji dla operatora kolei. Nasz Instytut będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie modeli prognozowania popytu na ruch pasażerski w krótkim i długim okresie czasu.

Celem projektu IAM4RAIL z kolei, jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie systemu wspomagania decyzji dla operatora dworca. Łukasiewicz-PIT będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu data lake.

Projekty będą realizowane przez dwa centra: Centrum Transformacji Cyfrowych oraz Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii. Osoby zaangażowane w pozyskanie projektów: Andrzej Wolfenburg, Szymon Mamrot.