Mateusz Sydow zwycięzcą LIDERA

Mateusz Sydow – Kierownik Grupy Badawczej Ochrony Środowiska i Ochrony Drewna w ostatnim czasie zajął III miejsce w konkursie LIDER zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Mateusz w ramach nagrody uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 493 748,75 zł na realizację projektu pt. „„Utylizacja zużytych drewnianych podkładów kolejowych oraz innych elementów zabezpieczonych olejem kreozotowym z wykorzystaniem metod termicznych i biologicznych: selekcja technologii w oparciu o efektywność procesu i ocenę cyklu życia (LCA)”.

Realizacja projektu B+R, który ma rozwiązać powszechnie występujący problem środowiskowy oraz społeczny, jest dla mnie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń zawodowych. Celem projektu jest opracowanie technologii unieszkodliwiania zużytych drewnianych podkładów kolejowych zabezpieczonych olejem kreozotowym, który jest substancją niebezpieczną dla ludzi oraz środowiska. Cieszę się, że przyznano mi finansowanie w ramach programu NCBR LIDER, dzięki czemu będę mógł realizować projekt o wysokim potencjale wdrożeniowym z udziałem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów  – opowiada Mateusz Sydow.

Do konkursu zgłoszono 300 projektów. Oprócz Mateusza Sydowa w Sieci Badawczej Łukasiewicz tylko dwie osoby otrzymały nagrodę w postaci wsparcia finansowego, a były nimi: Piotr Madej z Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Małgorzata Grudzień-Rakoczy z Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

LIDER to program skierowany do młodych naukowców, który zakłada poszerzanie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem podczas realizacji projektów badawczych.