Łukasiewicz – PIT i Politechnika Poznańska pokazują, że nauka może działać dla biznesu

Wiceminister Maria Mrówczyńska

W poniedziałek 11 marca wiceminister nauki Maria Mrówczyńska wzięła udział w spotkaniu pt. „Nauka dla biznesu” organizowanym na Politechnice Poznańskiej oraz odwiedziła Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Wiceminister Maria Mrówczyńska wizytę w Poznaniu rozpoczęła od zapoznania się z działalnością Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Wspólnie z dyrekcją Instytutu wizytowała poszczególna centra badawcze znajdujące się przy ul. Warszawskiej, Jana Pawła II i E. Estkowskiego. – Pani minister miała okazję poznać część naszej kadry, ale również warunki codziennej pracy badaczy. Naszym celem jest poprawa standardu infrastruktury, dlatego jednym z kluczowych tematów była potrzeba budowy kampusu, nad którym obecnie pracujemy. To będzie jedna z naukowych wizytówek Wielkopolski  – mówi dyrektor Łukasiewicz – PIT Arkadiusz Kawa.

Następnie wiceminister wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Politechnikę Poznańską oraz Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny pod hasłem „Nauka dla biznesu”. W wydarzeniu uczestniczyli również parlamentarzyści z Wielkopolski oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Omawiali oni m.in. wyzwania, jakie stoją przed wielkopolskimi jednostkami naukowymi.

Rektor Politechniki Poznańskiej Teofil Jesionowski oraz dyrektor Łukasiewicz – PIT przedstawili informacje dotyczące realizowanych przez ich jednostki działań, w tym kluczowych projektów. Omówili oni również plany dotyczące rozwoju infrastruktury uczelni i instytutu. – Politechnika Poznańska i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to przykład dobrej współpracy naukowej, wymiany potencjału oraz realizacji wspólnych projektów badawczych. W wielu kwestiach się uzupełniamy, a konkurencję zastąpiła synergia – mówi rektor Politechniki Poznańskiej Teofil Jesionowski. – Stawiamy na szeroko rozumiany rozwój, dlatego jednym z naszych celów jest dalsze unowocześnianie bazy naukowej, także poprzez inwestycje w infrastrukturę uczelni – dodaje rektor.

___

Fot. Łukasiewicz -PIT / Politechnika Poznańska

Wiceminister Maria MrówczyńskaWiceminister Maria MrówczyńskaArkadiusz Kawa

Minister Maria Mrówczyńska TaborWiceminister Maria Mrówczyńska 4