Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej

Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej to inicjatywa 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski mająca na celu popularyzację inżynierii materiałowej. Tegoroczna, druga edycja tego wydarzenia odbyła się w piątek 22 marca 2024 roku. 

W Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym na uczniów z dwóch poznańskich szkół – XVII Liceum Ogólnokształcącego oraz Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego – czekali specjaliści z Laboratoriów: Inżynierii Powierzchni, Badań Materiałowych, Druku 3D oraz Metalurgii Proszków. Pokazali im przykłady zastosowania inżynierii materiałowej w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym, medycynie i energetyce oraz opowiedzieli o specyfice swojej pracy.

Inżynieria materiałowa zajmuje się badaniem, projektowaniem i wytwarzaniem różnorodnych materiałów. Jej celem jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych, które pozwolą na najlepsze wykorzystanie właściwości materiałów w wielu gałęziach przemysłu. Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej był więc doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia tej dziedziny i promocji jej osiągnięć.

Organizatorami byli: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Bielsko-Bialski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski, Wojskowa Akademia Techniczna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.