Innowacyjna prasoowijarka zadebiutuje na rynku

Jest wyposażona w czujniki do określania wydajności plonów oraz precyzyjnego dozowania dodatków kontrolujących tworzenie paszy. Prasa i prasoowijarka opracowana przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wraz z firmą Metal-Fach Sp. z o.o. ma wkrótce trafić na rynek.

Prasoowijarki to urządzenia wykorzystywane do produkcji kiszonek, podstawowego elementu pokarmu dla bydła. Zbierają pokos, formują go w bele, które następnie owijane są folią.

Stworzona przez ekspertów z Łukasiewicz – PIT wraz z Metal-fach prasoowijarka wyposażona jest w specjalny system wspomagania tworzenia cylindrycznych bel. Materiał roślinny prasowany jest przez serię walców. Wykorzystano tu prasę stałokomorową, która pozwala osiągnąć wysoki zgniot bel. Jest to szczególnie ważne przy produkcji kiszonek.

Prasoowijarka jest również wyposażona w pionowy pierścień owijający bele siatką. Owijanie to jedyny moment, kiedy pracująca maszyna nie jest w ruchu.

Dobrze zgniecione bele

Jednym kluczowych parametrów wpływających na jakość pasz objętościowych jest zgniot beli. Eksperci z Łukasiewicz – PIT przeprowadzili szereg badań polowych oraz laboratoryjnych, które miały znaleźć najlepsze rozwiązanie mające kontrolować proces zgniotu. Zaprojektowali układ kinematyczny, który pozwala na przekazywanie obciążeń od beli do sensorów umieszczonych na przeciwległych bokach maszyny. W kolejnym kroku przetworzony sygnał wyświetlany jest na panelu operatorskim. Dzięki bieżącym wskazaniom możliwe jest dostosowanie trajektorii jazdy prasoowijarki do wielkości obciążenia dla lewej i prawej strony maszyny, aby osiągnąć równą wartość zgniotu na całej objętości beli – miejsce pobierania zgrabionego pokosu podbieraczem ma bowiem wpływ na charakter obciążeń i ostateczny kształt beli. Układ kontroli zgniotu pozwala tworzyć wysokiej jakości paszę przy redukcji kosztów wynikających z pękania siatki lub folii w czasie przeładunku bel z łąki do gospodarstwa.

Pomiar wielkości plonu i jego mapy

Prasoowijarka została wyposażona w kamerę 3D przeznaczoną do zastosowań mobilnych. Jest ona elementem systemu zbierającego dane o wielkości plonów. Opracowana metoda pomiaru pokosu pozwala na obliczanie jego objętości oraz uzależnienie jej od współrzędnych geograficznych. Dzięki temu można tworzyć mapę plonu. Czujnik objętości został umieszczony z przodu ciągnika. Metoda pomiarowa automatycznie wykrywa podłoże jako bazę pomiarową. Sterownik główny maszyny oblicza uśrednioną objętość na podstawie wskazań z sensora oraz łączy je ze wskazaniami z modułu GPS.

Mając gotowe mapy wydajności plonu, można tworzyć mapy aplikacyjne dostosowanych dawek nawozu bez konieczności wykonywania prób glebowych. Takie podejście daje praktycznie nieograniczone możliwości wnioskowania np. w celu nawadniania tylko określonych obszarów pola.

Jedną z dodatkowych funkcji systemu wspomagania tworzenia pasz jest numerowanie bel oraz zapisywanie informacji o wielkości zgniotu lub ciężaru bel w połączeniu z informacjami o położeniu geograficznym. Na tej podstawie możliwe jest planowanie całej logistyki związanej ze zwożeniem bel do gospodarstwa oraz dalszym skarmianiem zwierząt.

Wysokiej jakości kiszonka

Częścią systemu sterowania prasoowijarki jest układ zmiennego dawkowania środków zakiszających. Konserwują one pasze, zmniejszając ryzyko strat związanych z pleśnieniem czy gniciem.

Układ ten wykorzystuje moduł GPS, który informuje go o ruchu maszyn lub jej postoju. Środek zakiszający jest podawany automatycznie w czasie jazdy i zatrzymywany w momentach postoju (np. na czas owijania siatką). Metoda zmiennego dawkowania środków zakiszających działa w oparciu o sygnał objętości pokosu z sensora 3D. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie przybliżonego współczynnika gęstości pokosu i dawkowanie w oparciu o szacowaną masę lub wprost na podstawie wielkości zmian rejestrowanej objętości. Dzięki temu można oszczędzić środki zakiszające albo zwiększyć ich dawkę, jeśli wymaga tego sytuacja.

Innowacja w rolnictwie

System wspomagania pracy prasoowijarki opracowany w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym to przykład na praktyczne zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych na potrzeby rolnictwa. Wszystko w celu zwiększenia wygody końcowego odbiorcy oraz sposobności do zmniejszenia kosztów prowadzenia gospodarstwa. Obecnie prowadzone są prace mające na celu wdrożenie maszyny do oferty firmy Metal-fach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/4.1.4/2018/POIR Projekty Aplikacyjne