Łukasiewicz – PIT i SENSE Consulting łączą siły

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny rozpoczął współpracę z SENSE Consulting. Dyrektor Instytutu Arkadiusz Kawa oraz Prezes SENSE Consulting Monika Mardas-Brzezińska 21 listopada br. podpisali w tej sprawie list intencyjny. 

Głównym celem współpracy jest rozwiązywanie problemów przedsiębiorcy związanych z osiąganiem przewagi konkurencyjnej, tworzeniem projektów B+R i nowych technologii. Zrealizowanie założonych celów będzie możliwe dzięki połączeniu wiedzy merytorycznej z zakresu przeprowadzania procesu badawczo-rozwojowego, którą dysponuje SENSE Consulting, z dostępem do kompetencji i zasobów naukowych Łukasiewicz – PIT.

– Współpraca między SENSE, a instytutem będzie wyjściem naprzeciw tym trudnościom. SENSE będzie odpowiedzialne za wsparcie merytoryczne w przeprowadzaniu organizacji procesu badawczo-rozwojowego. Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny zapewni dostęp do kompetencji i zasobów naukowych, które mogą być włączone w taki proces – zaznacza Kierownik Działu Komercjalizacji Piotr Nędzewicz.

SENSE Consulting to przedsiębiorstwo świadczące usługi doradcze w zakresie dotacji unijnych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowań oraz podnoszenia kompetencji pracowników. Co więcej, jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych realizuje projekty szkoleniowe dla firmy z całej Polski.

Więcej na temat SENSE Consulting znajdziecie na stronie internetowej.