Technologia
Rolnicza
i Spożywcza


Realizujemy prace i projekty badawczo-rozwojowe
w obszarze związanym z sektorem rolnym, rolno-spożywczym oraz leśnym. Rozwijamy zagadnienia
z zakresu m.in. robotyzacji i automatyzacji prac
w rolnictwie, rolnictwa precyzyjnego, rozwoju technik ICT, eksploatacji maszyn oraz technologii w sektorze przemysł spożywczego.

Zajmujemy się mechanizacją i automatyzacją zgodną z ideologią przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0, przeciwdziałaniem marnotrawieniu zasobów naturalnych, ZeroWaste oraz European Green Deal.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
w poniższych rozwijanych sekcjach:

Badania bezpieczeństwa i weryfikacja zgodności wyrobów

Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych zapewnia kompleksowe wsparcie na etapie projektowania oraz w zakresie badań, oceny i wprowadzania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych do obrotu na rynek UE.
Czytaj więcej

Technika i Technologia Spożywcza

Zajmujemy się projektowaniem, budową i optymalizacją maszyn i urządzeń w wykonaniu higienicznym i aseptycznym sektora głównie przemysłu owocowo-warzywnego. Realizujemy prace w zakresie utrwalania żywności oraz mieszania surowców, półproduktów, produktów. Prace wykonujemy całościowo  z uwzględnieniem konstrukcji, procesu technologicznego i właściwości produktu końcowego.
Czytaj więcej

Rozwój Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych

Prowadzimy badania w obszarze techniki ochrony roślin, siewu oraz nawożenia precyzyjnego. Ze względu na różnorodność tematyki prowadzonych projektów badawczych i rozszerzenie kompetencji eksperckich pracowników naukowych w Zakładzie, poszerzyliśmy kierunki działalności o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych w precyzyjnym sterowaniu elektronicznym maszyn oraz w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i badań.
Czytaj więcej

Badania Eksperymentalnych Maszyn Rolniczych i Leśnych

Nasza szeroka oferta obejmuje swoim zakresem m.in. rozwój technologii cyfrowego rolnictwa pozwalający na realizację założeń rolnictwa precyzyjnego z uwzględnieniem elementów „Rolnictwa 4.0”, wdrażamy nowoczesne rozwiązania cyfrowe dla potrzeb techniki rolniczej, leśnej i spożywczej, projektujemy układy pomiarowe, przyrządy doświadczalne oraz stanowiska badawcze. Rozwijamy nowe technologie dla automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji oraz data science, w tym m.in.: systemy sterowania, diagno
Czytaj więcej

Technologie i Badania Materiałowe

Zajmujemy się rozwojem innowacyjnych technologii materiałowych i zastosowań materiałów w dziedzinie produkcji i eksploatacji maszyn rolniczych. Zespół, posługując się specjalistycznym wyposażeniem laboratoryjnym, prowadzi prace naukowo - badawcze z zakresu inżynierii materiałowej w ramach projektów badawczych, rozwojowych i europejskich oraz działalności usługowej dla przedsiębiorstw. Działalność jest wspierana przez bliskie kontakty z przedsiębiorstwami.
Czytaj więcej

Stacja Kontroli Opryskiwaczy

Stacja Kontroli Opryskiwaczy dysponuje wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, zgodnym z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.​ Stacja dysponuje również elektronicznym stołem rowkowym do badania opryskiwaczy polowych, do badania nierównomierności poprzecznej oraz stołem do badania opryskiwaczy sadowniczych.
Czytaj więcej

Badania do celów oceny zgodności

Nasze Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych, posiada kompetencje do wykonywania badań określonych zakresem akredytacji nr AB 190. W tym zakresie prowadzi badania do celów oceny zgodności maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych.
Czytaj więcej

Dział Sprzedaży i Relacji Handlowych

E-mail: sprzedaz@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami