Konferencja „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim”.

Logotyp konferencji 20 lat Polski w Unii Europejskiej

27 maja 2024 na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się Konferencja 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Polska Strefa Inwestycji na wspólnym rynku europejskim. Organizatorem wydarzenia jest Polska Strefa Inwestycji. Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny będzie miał na nim swoje stoisko. Impreza skierowana jest do przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także instytucji badawczych, naukowych i środowiska akademickiego. Celem wydarzenia jest dyskusja na temat wpływu akcesji w obszarach takich jak: bezpieczeństwo, rynek pracy, nowe technologie, swobodny przepływ kapitału oraz podsumowanie dotychczasowych 20 lat Polski w Unii Europejskiej.