Kolej na Łukasiewicz – PIT

Kolej

Kolej na Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – badania, certyfikacje, opinie i projekty dla kolei – relacja z wizyty studyjnej
25 maja br., w siedzibie Łukasiewicz – PIT, odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli branży kolejowej. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Celem spotkania było przedstawienie głównych obszarów badawczych i potencjału rozwojowego Instytutu, a także zaprezentowanie działalności Centrum Pojazdów Szynowych, które kontynuuje działalność dawnego Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”.

Uczestników powitali dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Instytutu oraz Adam Musiał, dyrektor generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Swoje przemówienie otwierające wygłosił również Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.