Kolej na Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny badania, certyfikacje, opinie i projekty dla kolei

25 maja 2022 r. w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, przy ul. Estkowskiego 6, odbędzie się wizyta studyjna dla firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Współorganizatorem wydarzenia jest Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Program wydarzenia podzielono na dwa główne bloki tematyczne. Blok I ogólny poświęcony zostanie prezentacji Łukasiewicz – PIT. Natomiast w bloku II przedstawione zostaną kompetencje, projekty, usługi i produkty świadczone dla branży kolejowej przez Centrum Pojazdów Szynowych Łukasiewicz – PIT. Swoje prezentacje w tym zakresie przedstawią kierownicy merytoryczni danego obszaru.

W programie również zwiedzanie Centrum przy ul. Warszawskiej 181.

Spotkanie przeznaczone jest dla firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

W przypadku zainteresowania udziałem, zgłoszenia rozpatrywanie będą indywidualnie.

W tym celu prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej na adres z.wisniewski@izbakolei.pl
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Zbigniew Wiśniewski
z.wisniewski@izbakolei.pl
kom. +48 508 500 995