Kolej na Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – badania, certyfikacje, opinie i projekty dla kolei – relacja z wizyty studyjnej

25 maja br., w siedzibie Łukasiewicz – PIT, odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli branży kolejowej. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Celem spotkania było przedstawienie głównych obszarów badawczych i potencjału rozwojowego Instytutu, a także zaprezentowanie działalności Centrum Pojazdów Szynowych, które kontynuuje działalność dawnego Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”.

Uczestników powitali dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Instytutu oraz Adam Musiał, dyrektor generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Swoje przemówienie otwierające wygłosił również Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W dalszej części spotkania eksperci Instytutu, w krótkich prezentacjach, przedstawili uczestnikom szeroką interdyscyplinarną ofertę Instytutu opisującą Centra Badawcze pod kątem sektora kolejowego. Poruszone zostały tematy takie jak np. homologacja pojazdów, kolejowe projekty rozwojowe, automatyka na szynach oraz wdrożenia i badania.

Uczestnicy oprowadzeni zostali po najnowocześniejszym laboratorium EMC w Polsce (Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej i parametrów radiowych), gdzie mieli okazję do obejrzenia jedynej w swoim rodzaju komory bezodbiciowej.

Spotkanie zwieńczone zostało wizytą w Centrum Pojazdów Szynowych. Uczestnicy spotkania dzielili się wiedzą i wymieniali doświadczenia nie tylko w zakresie kolejnictwa.