Wykład Mathiasa Magdowskiego w Łukasiewicz – PIT

Doktor Mathias Magdowski podczas wykładu w Łukasiewicz - PIT

W środę 17 kwietnia 2024 r. w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym odbył się wykład Mathiasa Magdowskiego z uniwersytetu Otto von Guericke w Magdeburgu (Niemcy).  

Prelekcja dotyczyła pomiarów emisji promieniowanych przy wysokich częstotliwościach. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi o zaletach i wadach tej procedury w różnych środowiskach testowych EMC (kompatybilność elektromagnetyczna, z ang. ElectroMagnetic Compatibility), takich jak: komory bezodbiciowe, falowody i komory rewerberacyjne.  

Mathias Magdowski podczas swojego pobytu w poznańskim Instytucie odwiedził Laboratorium Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej.  

– Laboratorium wyposażone jest w wiele bardzo interesujących narzędzi, które ułatwiają wykonywanie pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej, a także badań ultradźwiękowych. Bardzo mi się tam podobało – powiedział. 

Spotkanie odbyło się w ramach programu IEEE EMC-S Distinguished Lecturer „Robust, Precise, Fast – Chose Two for Radiated EMC Measurements!”. 

 Krzysztof Sieczkarek podczas wykładu Mathiasa Magdowskiego w Łukasiewicz - PIT Ludzie siedzą przy stole i słuchają wykładu

Uczestnicy siedzą przy stole na sali konferencyjnej i słuchają wykładu