VII Forum Pelletu 2022

20 i 21 czerwca 2022 już po raz siódmy Biomass Media Group, wydawca miesięcznika „Magazyn Biomasa”, portalu magazynbiomasa.pl oraz kwartalnika „Fabryka pelletu”, zaprasza największych krajowych i europejskich producentów pelletu drzewnego na Forum Pelletu do hotelu Sound Garden w Warszawie. Jest to najważniejsze w Polsce wydarzenie poświęcone kluczowym dla rynku zagadnieniom, które jednocześnie integruje branżę i jest okazją do wskazania nowych horyzontów biznesowych dla producentów pelletu.

Konferencja skierowana jest do producentów i dystrybutorów pelletu, firm drzewnych zainteresowanych produkcją pelletu producentów i dystrybutorów kotłów, producentów palników i piecyków na pellet, dostawców technologii i urządzeń do pelletowania, firm certyfikujących i patentowych, polskich i europejskich stowarzyszeń producenckich.

Podczas VII edycji wydarzenia poruszymy kluczowe dla branży kwestie, m.in.:

 • Pellet w unijnej strategii „Fit for 55”,
 • Aktualna sytuacja branży pelletu w Europie,
 • Zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstwa,
 • Technologie i optymalizacja kosztowa produkcji pelletu,
 • Forum Liderów – debata z udziałem największych producentów pelletu,
 • Jak rozpocząć produkcję pelletu? Warsztaty branżowe.

Łukasiewicz – PIT objął Patronat Honorowy nad wydarzeniem.

W ramach Łukasiewicz – PIT, w Centrum Technologii Drewna, Grupa Badawcza Bioenergii i Chemicznej Konwersji Drewna realizuje następujące badania i usługi związane z przedmiotem Forum:

 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii w sektorze drzewnym i sektorach pokrewnych, a zwłaszcza wytwarzanie biopaliw stałych, biopaliw ciekłych i stałych paliw wtórnych oraz paliw gazowych,
 • ocena jakości biopaliw stałych, biopaliw ciekłych, stałych paliw wtórnych oraz paliw gazowych otrzymywanych z biomasy roślinnej,
 • zmiany właściwości biomasy (głównie biomasy drzewnej) w trakcie długotrwałego składowania w związku z oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz ich wpływu na środowisko,
 • możliwości poprawy właściwości użytkowych biomasy i wytwarzanych z niej biopaliw,
 • procesy spalania różnego rodzaju paliw z biomasy,
 • nowe technologie wytwarzania biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

Zarejestruj się na VII Forum Pelletu