Optymalizacja Procesów Biznesowych

Nasz interdyscyplinarny zespół analityków biznesowych, który posiada multibranżowe doświadczenie zarówno we współpracy z przedsiębiorstwami, jak i z organizacjami publicznymi, łączy ekspercką wiedzę w obszarze logistyki z profesjonalną obsługą.

Optymalizacja Procesów Biznesowych: oferta:

 • wdrażanie Robotic Process Automation (RPA),
 • modelowanie i symulacje procesów gospodarczych, przepływów materiałowych i informacyjnych według autorskiej metody,
 • optymalizację danych produktowych,
 • integrowanie systemów informatycznych i danych biznesowych w oparciu o platformę iPaaS,
 • projektowanie i wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentacji i narzędzi workflow,
 • przeprowadzanie analizy biznesowej.

Korzyści z optymalizacji procesów biznesowych:

podniesienie efektywności biznesowej i wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie zarządczym i operacyjnym w całej organizacji

rozwiązania „szyte na miarę”, wypracowane dzięki bezpośredniej współpracy i dokładnemu rozpoznaniu specyfiki organizacji

możliwość pozyskania atrakcyjnych dofinansowań na rozwój innowacyjnych rozwiązań procesowych i technologicznych

know-how w zakresie zarządzania procesowego, dobrych praktyk oraz budowy architektury procesowej

Co wchodzi w skład oferty optymalizacji procesów biznesowych?

 • Analiza przedwdrożeniowa – analiza następstw zmian przed poniesieniem kosztów ich wdrożenia.
 • Identyfikacja obszarów do usprawnień i opracowanie koncepcji doskonalenia procesów.
 • Modelowanie stanu obecnego (AS IS) i transformacja architektury biznesowej do modelu docelowego (TO BE).
 • Symulacja obecnego i docelowego przebiegu procesów dla różnych wariantów i scenariuszy procesowych jeszcze przed ich faktycznym wdrożeniem.
 • Benchmarking procesowy – określenie wartości kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w analizowanym obszarze działalności biznesowej.
 • Dostęp do repozytorium – hosting procesów wraz z wynikami przeprowadzonych analiz.
 • Asysta wdrożeniowa – bieżące wsparcie we wdrożeniu opracowanych rozwiązań, co usprawnia transformację architektury biznesowej.

Stosowane techniki badawcze

BPMN 2.0

Digital Twin

Process mining

Realizuje projekty, wykorzystując dobre praktyki z ogólnoświatowych metodyk (Agile, Scrum, Waterfall, Kanban, Lean, PMI, GEMBA). Kreujemy innowacje i usprawnienia, stosując różne techniki (TRIZ, Design Thinking, Brainstorming, Kwiat Lotosu, TOC).

CO NAS WYRÓŻNIA?
 • Niezależność rynkowa – realizujemy wsparcie procesów biznesowych, pozostając obiektywni w ocenie. Nasz model biznesowy nie zakłada czerpania korzyści z rekomendowania rozwiązań żadnego konkretnego dostawcy. Opracowujemy i rekomendujemy niezależne rozwiązania, funkcjonalności i narzędzia.
 • Autorska metodyka analizy procesowej – realizujemy projekty w oparciu o autorską metodykę analizy procesowej.
 • Potrafimy udoskonalić procesy każdej branży – szerokie spektrum doświadczeń.
 • Skuteczność i profesjonalizm – elastyczne podejście do oczekiwań klienta ukierunkowane na satysfakcjonujący efekt końcowy.
 • Znajomość rynku programów komputerowych oraz urządzeń (software, hardware) wspierających optymalizację analizowanych procesów.

Wspieramy organizacje i firmy działające na rynku, niezależnie od specyfiki branży. Inżyniera procesów biznesowych jest bowiem wskazana bez względu
na rodzaj działalności.

Lean & Green

 

Przeprowadzamy audyty weryfikujące,
czy dana organizacja spełnia warunki
otrzymania certyfikatu w programie
Lean&Green dla wszystkich 6 poziomów.

 

Poprawimy wydajność Twoich procesów,
i ograniczymy ujemny wpływ
na środowisko poprzez redukcję emisji
dwutlenku węgla.

 

Z naszych usług skorzystały dwie największe sieci handlowe w Polsce i otrzymały pierwszą gwiazdkę Lean&Green.

W tym możemy Ci pomóc: modelowanie procesów biznesowych: AS IS TO BE,  poprawa efektywności procesów, BPMN 2.0, notacje bpmn, standardy GS1, standaryzacja procesów oraz automatyzacja procesów.

Doskonalimy Process Digital Twin, zarządzanie zmianą, Process mining.

Przeanalizujemy dla Ciebie jakościowo Twoje kody jednomiarowe, kody dwuwymiarowe według standardów, w tym GS1. Odpowiemy, jak skutecznie prowadzić inteligentne śledzenie żywności, przygotujemy etykiety logistyczne do sieci, opatrzymy je w  dokumenty elektroniczne.

Napisz do naszych ekspertów, aby otrzymać szytą na miarę ofertę związaną z optymalizacją procesów biznesowych!

Pozostała oferta: Centrum Transformacji Cyfrowej
Sprawdź

Filip Nowak

Tel.: +48606460036
E-mail: filip.nowak@pit.lukasiewicz.gov.pl