Warsztaty

Poprawa efektywności procesów biznesowych z wykorzystaniem „cyfrowych bliźniaków procesów”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt “Cyfrowe bliźniaki” zakłada organizację cyklu warsztatów teoretyczno-praktycznych, przygotowujących Uczestników do samodzielnego wdrażania podejścia procesowego w swoich obszarach działalności zawodowej lub naukowej. Uczestnicy zapoznają się m.in. z założeniami międzynarodowego standardu BPMN 2.0., opisanego normą ISO/IEC 19510:2013.

Warsztaty będą realizowane w 8 dwudniowych cyklach (w godzinach 9:00-16:00), co dwa miesiące, w maksymalnie 12-osobowych grupach. 

Miejsce warsztatów: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny,  ul. Estkowskiego 6, Poznań

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program warsztatów:

DZIEŃ I (8 godzin lekcyjnych - 45 minut)

1h

• BPMN 2.0. – geneza, zalety stosowania, możliwości wykorzystania w praktyce.
• Proces biznesowy – najważniejsze pojęcia.
• Model jako jednoznaczna forma opisu przebiegu procesu.

4h

• Model procesu biznesowego – struktura: organizacje, role biznesowe, określanie granic procesu, przepływy pracy (workflow) i informacji (message flow), komunikacja w procesie biznesowym.
• Standard BPMN 2.0 – Podstawowe elementy Notacji: baseny, tory, czynności, zdarzenia, przepływy sekwencji, bramki, atrybuty.

3h

• Warsztat z czytania modeli procesowych.
• Warsztaty moderowane – wspólne modelowanie procesu.

DZIEŃ II (8 godzin lekcyjnych - 45 minut)

3h

• Utrwalenie informacji nabytych pierwszego dnia warsztatów.
• Prezentacja możliwości praktycznego wykorzystania dostępnych na rynku narzędzi działających w oparciu o standard BPMN 2.0. Prezentacja korzyści z tworzenia cyfrowych bliźniaków procesów na przykładzie studium przypadku.

5h

• Case study – samodzielne odwzorowanie przebiegu procesu z wykorzystaniem standardu BPMN 2.0. w oparciu o otrzymany zestaw informacji (opis słowny przebiegu procesu, wywiad procesowy). Istnieje możliwość zamodelowania wybranego procesu, zaproponowanego przez Uczestników warsztatu.
• Podsumowanie omówienie efektów pracy Uczestników, omówienie i budowa prawidłowej mapy, utrwalenie dobrych praktyk.

 

Organizator zapewnia:

• Wykwalifikowanych trenerów (2 trenerów dla każdej grupy warsztatowej)
• Pracę w kameralnych grupach, umożliwiającą indywidualne podejście do oczekiwań Uczestników (grupy maksymalnie 12 Uczestników)
• Materiały szkoleniowe w języku polskim oraz angielskim
• Klimatyzowaną salę z rzutnikiem
• Catering – przerwy kawowe oraz obiad
• Możliwość konsultacji z trenerami po zakończeniu warsztatów przez czas trwania programu

 

Proponujemy udział w warsztatach z własnym laptopem, oferujemy jednak możliwość zapewnienia niezbędnego sprzętu komputerowego po zgłoszeniu potrzeby przez uczestnika.

Terminy warsztatów

11-12.04.2024
12-13.06.2024
06-07.08.2024
07-08.10.2024
02-03.12.2024
29-30.01.2025
26-27.02.2025 (szkolenie przeprowadzane w języku angielskim)
03-04.04.2025 (szkolenie przeprowadzane w języku angielskim)

 

Warsztaty odbywają się w godzinach 9:00-16:00

Trenerzy

Filip Nowak

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej Transformacji Procesów

Centrum Transformacji Cyfrowych Łukasiewicz – PIT

Inicjator i kierownik Grupy Badawczej Transformacji Procesów w Łukasiewicz-PIT. Ekspert metodyczny ds. ustandaryzowanej analizy procesowej pełniący role: analityka, trenera, autora metodyk oraz głównego specjalisty w zarządzaniu zmianą w procesach biznesowych. Posiada umiejętność tworzenia cyfrowych bliźniaków procesowych (Process Digital Twin), implementacji rozwiązań opartych o wykorzystanie aplikacji tworzonych na platformach no-code oraz robotyzacji procesów (RPA). Konsultant KSU/KSI w zakresie innowacji procesowych oraz analiz finansowych. Posiada doświadczenie w obszarze edukacji i transferu wiedzy. Uczestniczył i kierował kilkudziesięcioma projektami z obszaru analizy procesowej zarówno komercyjnymi, jak i statutowymi – na szczeblu krajowym oraz europejskim. Obecnie przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej, dotyczącej kreowania innowacji procesowych z wykorzystaniem standardu BPMN 2.0. – Business Process Reengineering.

Paulina Młodawska

Główny Specjalista – Zastępca Kierownika Grupy Badawczej Transformacji Procesów

Centrum Transformacji Cyfrowych Łukasiewicz – PIT

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Gospodarki Międzynarodowej, na specjalności Logistyka Międzynarodowa. Specjalistka ds. analiz biznesowych i systemowych. Uczestniczka wielu projektów związanych z analizą procesową, zarówno komercyjnych, jak i statutowych, na szczeblu krajowym oraz europejskim. Posiada doświadczenie w obszarze edukacji i transferu wiedzy – jako autor warsztatów, trener i nauczyciel akademicki. Obszar specjalizacji obejmuje również wykorzystanie analiz procesowych w realizacji projektów, pozyskiwanych z funduszy europejskich.

Jacek Krzywy

Starszy specjalista – analityk procesów biznesowych – Grupa Badawcza Transformacji Procesów

Centrum Transformacji Cyfrowych Łukasiewicz – PIT

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Logistyka. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej w ramach dyscypliny naukowej: Nauki o zarządzeniu i jakości. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, dotyczących analizy biznesowej dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, służby zdrowia, operatorów logistycznych, branży KEP, administracji publicznej oraz organizacji non-
profit. Ekspert w zakresie modelowania procesów z wykorzystaniem standardu BPMN 2.0 oraz tworzenia modeli symulacyjnych procesów. Zainteresowania badawcze związane z narzędziami low-code i no-code oraz robotyzacją procesów. Sukcesywnie pogłębia wiedzę z zakresu wykorzystania nowych narzędzie do analiz i symulacji procesów, czynnie uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Witold Statkiewicz

Starszy specjalista – analityk procesów biznesowych – Grupa Badawcza Transformacji Procesów

Centrum Transformacji Cyfrowych Łukasiewicz – PIT

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Towaroznawstwa, na kierunku Kształtowanie Jakości Produktów Przemysłowych. Specjalista ds. analiz biznesowych, współautor metodyki analizy biznesowej. Uczestnik wielu projektów związanych z analizą procesową, zarówno komercyjnych, jak i statutowych, na szczeblu krajowym oraz europejskim. Posiadający międzynarodowe doświadczenie w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych. Zainteresowania badawcze obejmują również obszar społecznej odpowiedzialności biznesu i zapobieganiu marnotrawstwa żywności.