Badania wytrzymałościowe pojazdów szynowych

Wykonujemy badania konstrukcji stalowych, ram wózków (ich zespołów i elementów), a także kół i zestawów kołowych pojazdów szynowych.

Posiadamy unikatowe na skalę światową stanowisko do badań wytrzymałościowych konstrukcji stalowych pojazdów.

Oferta badań:

Na stanowisku badawczym realizowane są głównie statyczne badania wytrzymałościowe konstrukcji nadwozi pojazdów szynowych wg:

 • normy PN-EN 12663,
 • normy PN-EN 283,
 • UIC 566,
 • UIC 571,
 • UIC 577,
 • UIC 597,
 • ERRI B12/Rp17,
 • TSI/Decyzja 2011/291/UE,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/924.

Na stanowisku badawczym realizowane są głównie badania statyczne i zmęczeniowe m.in. ram wózków oraz trójkątów hamulcowych wg:

 • karty UIC 833,
 • UIC 510,
 • UIC 515,
 • UIC 615,
 • ERRI B12/Rp17,
 • Decyzja Komisji 2011/291,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013/WE,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/924.

Na stanowisku badawczym realizowane są badania zmęczeniowe osi i kół zestawów kołowych pojazdów szynowych, wg. norm:

 • PN-EN 13979,
 • PN-EN 13262,
 • PN-EN 13103,
 • PN-EN 13104.

Nasze laboratorium posiada akredytację nieprzerwanie od 17 lat

Bartosz Grzelka

Tel.: +48 605 994 005
E-mail: bartosz.grzelka@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami