Badania wytrzymałościowe pojazdów szynowych

Posiadamy unikatowe na skalę światową stanowisko do badań wytrzymałościowych konstrukcji stalowych pojazdów.

Wykonujemy badania konstrukcji stalowych, ram wózków (ich zespołów i elementów), a także kół i zestawów kołowych pojazdów szynowych.

Badania wytrzymałościowe pojazdów szynowych - oferta:

Na stanowisku badawczym realizowane są głównie statyczne badania wytrzymałościowe konstrukcji nadwozi pojazdów szynowych wg:

 • PN-EN 12663-1+A1:2014
 • PN-EN 12663-2:2010
 • PN-EN 283:1999
 • UIC-566, wyd. 3:1994
 • UIC-571-1, wyd.5:2004
 • UIC-571-2, wyd.6:2001
 • UIC-571-3, wyd.6:2004
 • UIC-571-4, wyd.6:2014
 • UIC-577, wyd.5:2012
 • UIC-597, wyd.1:1995
 • ERRI B12/Rp 17, wyd. 9:2012
 • TSI/Decyzja 2011/291/UE
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/924

Na stanowisku badawczym realizowane są głównie badania statyczne i zmęczeniowe m.in. ram wózków oraz trójkątów hamulcowych wg:

 • PN-EN 13749:2021 pkt 6 zał A-G
 • UIC 510-3, wyd.1:1994
 • UIC-515-4, wyd.1:1993
 • UIC-615-4, wyd.2:2003
 • UIC-833, wyd.5:2015
 • ERRI B12/RP 17, wyd. 9:2012
 • Decyzja Komisji 2011/291
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013/WE
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/924

Na stanowisku badawczym realizowane są badania zmęczeniowe osi i kół zestawów kołowych pojazdów szynowych, wg. norm:

 • PN-EN 13979-1+A2:2011 pkt. 7.3 z zał. D
 • PN-EN 13262+A2:2011 zał. B
 • EN 13103:2013+A2
 • EN 13104:2013+A2
 • PN-EN 13103-1:2018-05
AB 053 certyfikat PCA

 Zakres akredytacji wydany przez PCA >>

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań wytrzymałościowych pojazdów szynowych
Sprawdź

Bartosz Grzelka

Tel.: +48 605 994 005
E-mail: bartosz.grzelka@pit.lukasiewicz.gov.pl

Lokalizacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Warszawska 181
61-055 Poznań