Badania mechaniczne pojazdów szynowych

Zajmujemy się pomiarami statycznymi i dynamicznymi takich parametrów, jak: ciśnienie, siła, czas, prędkość, droga, przyspieszenie/opóźnienie, poziom drgań, wymiary geometryczne oraz zbieranie informacji napięciowych, prądowych, cyfrowych, czy magistrali CAN pozyskiwanych z systemów wewnętrznych pojazdów szynowych.

Jeśli jesteś zainteresowany kompleksową ofertą badań pojazdów szynowych skontaktuj się z:

Michałem Kowalskim
Kierownikiem Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych
E-mail: michal.kowalski@pit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 609 099 183

Oferta badań:

Badania polegające na sprawdzeniu funkcjonalnym systemu alarmu pasażerskiego pod względem:

  • wymagań interfejsów informacyjnych,
  • wymagań dotyczących uruchomienia hamulca przez alarm dla pasażerów,
  • kryteriów dotyczących pociągu odjeżdżającego z toru przy peronie,
  • wymagań bezpieczeństwa oraz trybu pracy podczas awarii.

Badania wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014.

Badania polegające na sprawdzeniu systemu monitorowania stanu łożysk maźnic  pod względem poprawności działania odczytu temperatury oraz wskazań interfejsu pojazdu w stanach alarmowych.

Badania wykonujemy w oparciu o Rozprządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 oraz normę PN-EN 15437-2.

Badanie wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1302/2014, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 321/2013, PN-EN 15654-2, PN-EN 15663.

Badania polegające na pomiarze wolnej przestrzeni zarezerwowanej na końcach pojazdów dla personelu do celów sprzęgania/rozprzęgania oraz sprawdzenie poręczy pod zderzakiem.

Badania wykonujemy w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014, normy: PN-EN 16839 i PN-EN 16116-1 oraz kartę UIC 521.

Badania polegające na pomiarze:

  • sił maksymalnych zamykających drzwi,
  • siły otwierania awaryjnego drzwi,
  • siły uruchamiającej mechanizm wyjścia awaryjnego,
  • pomiarach geometrycznych,
  • sprawdzeniu funkcjonalnym,
  • sprawdzeniu kompletności wyposażenia.

Badania przeprowadzane są w oparciu o normy PN-EN 14752 i PN-EN 16286-1 oraz karty UIC 560, UIC 561, UIC 564-1 i UIC 565-3.

W trakcie badań mierzy się siły występujące na styku koło szyna oraz wartości przyspieszeń w trakcie jazd testowych na wybranych odcinkach pomiarowych. Otrzymane wielkości podaje się jedno lub  dwuwymiarowej analizie statystyczne.

Badania przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN- 14363.

Badania polegające na zmierzeniu wartości przyspieszenia drgań na pudle i zestawach kołowych, na podstawie których wydawana jest ocena bezpieczeństwa jazdy oraz spokojności biegu pojazdu.

Badania przeprowadzamy w oparciu o normę PN-EN- 14363.

Ocena pojazdu z uwzględnieniem średniego komfortu jazdy jest procesem identyfikującym wpływ pojazdu na poziom doznawania należnego komfortu przy poziomie drgań.

Badania wykonywane w oparciu o normę PN-EN 12299:2009.

Badania polegające na pomiarze i ocenie drgań oddziałujących na obsługę.

Badania przeprowadzamy zgodnie z  RMRPiPS Dz.U. z 2018 r., poz. 1286 i normą PN- EN 14253+A1:2011.

Krzysztof Przepióra

Tel.: +48 61 664 14 60
E-mail: krzysztof.przepiora@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami