Badania fizyczne i mechaniczne materiałów i wyrobów drzewnych

Zajmujemy się badaniem właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów i wyrobów drzewnych. W ramach tych badań określamy między innymi wytrzymałość, sprężystość, twardość, właściwości termiczne. Badania te są przydatne w procesach dopuszczania do obrotu i stosowania oraz ustalania wymaganych przez klientów cech użytkowych wyrobów.

Badania fizyczne i mechaniczne materiałów i wyrobów drzewnych - oferta:

Badania cech wytrzymałościowych, takich jak wytrzymałość i moduł sprężystości przy zginaniu, rozciąganiu i ściskaniu oraz badania podstawowych cech fizycznych, innych niż mechaniczne, takich jak: wilgotność równoważna, spęcznienie, absorpcja wody, stabilność wymiarów, w tym drewna konstrukcyjnego, płyt wiórowych, sklejki, np. PN-EN 408+A1:2012; PN-EN 310:1994; ISO 13061-2:2014.

Testy i badania:

 • odporności połączeń paletowych na rozrywanie – PN-EN 13698-1:2005;
 • odporności na uderzenie, nośności i sztywności przy zginaniu, nośności i sztywności przy piętrzeniu – PN-EN ISO 8611-1:2022-06;
 • cech technicznych komponentów do produkcji opakowań – wg RT EPAL

Oznaczanie cech fizyko-mechanicznych, takich jak:

 • twardość – PN-EN ISO 2439:2010
 • sprężystość – PN-EN ISO 8307:2018-09
 • odporność na zmęczenie mechaniczne przy wielokrotnym ściskaniu – PN-EN ISO 3385:2014-09 i IOS-MAT-0076:2021

Badania nawierzchni sportowych, w tym:

 • śliskości – PN-EN 13036-4:2011
 • amortyzacji – PN-EN 14808:2006
 • wysokości odbicia piłki – PN-EN 12235:2014-02
 • odporności na obciążenie toczne – PN-EN 1569:2020-11
 • i inne
 • wytrzymałość na ścinanie przy ściskaniu lub rozciąganiu – PN-EN 205:2016-09, PN-EN 302-1:2013-06 i PN-EN ISO 17178:2020-10
 • odporność na delaminacje spoin klejowych – PN-EN 14080:2013-07, CEN/TS 13307-2:2009

Badania łączników metalowych w tym zdolności utrzymania gwoździ, wkrętów, zszywek, itp., wg normy PN-EN 1382:2016-03.

AB 053 certyfikat PCA

 Zakres akredytacji wydany przez PCA >>

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań konserwacji i ochrony drewna
oraz materiałów drewnopochodnych
Sprawdź
Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Grzegorz Pajchrowski

Tel.: +48 693 091 266
Tel.: +48 61 849 24 12
E-mail: grzegorz.pajchrowski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH

ul. Winiarska 1
60-654 Poznań