Badania elektryczne pojazdów szynowych

Wykonujemy badania kompatybilności elektromagnetycznej i pól magnetycznych w środowisku kolejowym oraz pomiary rezystancji i reaktancji zestawów kołowych.

Oferta badań:

Badania kompatybilności elektromagnetycznej wykonuje się przeprowadzając pomiary zaburzeń promieniowanych przez obiekt do otoczenia w zakresie od 9 kHz do 1 GHz oraz pomiary zaburzeń przewodzonych w sieciach pokładowych w zakresie 150 kHz do 30 MHz.

Pomiary wykonywane są zgodnie z normami PN-EN 50121-2, PN-EN 50121-3-1 oraz PN-EN 50121-3-2.

Pomiary pól magnetycznych w środowisku kolejowym realizowane są wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdów szynowych kolejowych, miejskich (tramwaje i trolejbusy).

Pomiary wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 50500.

Badania rezystancji i reaktancji zestawów kołowych (w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919). Wykonywane są dla pojazdów szynowych poprzez wyznaczenie rezystancji prądem stałym oraz reaktancji prądem przemiennym o częstotliwości od 500 Hz do 40 kHz.

Nasze laboratorium posiada akredytację nieprzerwanie od 17 lat

Adam Garczarek

Tel.: +48 601 290 685
E-mail: adam.garczarek@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami