Badania elektryczne pojazdów szynowych

Wykonujemy pomiary elektryczne wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Dzięki dobrze wyszkolonej kadrze i wieloletnim doświadczeniu jesteśmy liderem wśród badań zgodności elektromagnetycznej w środowisku kolejowym.

Jeśli jesteś zainteresowany kompleksową ofertą badań pojazdów szynowych skontaktuj się z:

Michałem Kowalskim
Kierownikiem Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych
E-mail: michal.kowalski@pit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 609 099 183

Oferta badań:

Badania zgodności elektromagnetycznej pojazdów z systemami wykrywania pociągów:

  • na podstawie liczników osi [załącznik S-02 Listy Prezesa UTK, ERA/ERTMS/033281, PN-EN 50617-2, CLC/TS 50238-3] wykonuje się poprzez przejazd badanym pojazdem nad antenami pomiarowymi umieszczonymi kolejno przy obu szynach;
  • w oparciu o obwody torowe [CLC/TS 50238-2, ERA/ERTMS/033281, załącznik S-02 Listy Prezesa UTK], które polega na pomiarze zakłóceń prądu powrotnego do sieci trakcyjnej.

Badania taboru szynowego w tym zakresie mają na celu określenie osiągów trakcyjnych poprzez wyznaczenie między innymi rzeczywistych charakterystyk trakcyjnych (siły pociągowej lub napędowej) oraz przyczepności w obwodzie kół. Dodatkowo zakres badań również może obejmować pomiar zużycia energii elektrycznej oraz paliwa.

Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1302/2014, „UITP PROJECT 'SORT STANDARDISED ON-ROAD TEST CYCLES”.

Badania rejestratora prawnego w zakresie nadzoru danych na pokładzie pojazdu wykonywane są poprzez wymuszanie zdarzeń, które rejestrowane są w pamięci rejestratora.

Badania krajowych systemów sygnalizacji pokładowej systemu SHP i CA obejmują sprawdzenie poprawności montażu i ukompletowania ww. urządzeń oraz ich działanie w warunkach rzeczywistych na badanym pojeździe.

Badania wykonywane są zgodnie z PN-EN 62625-1, dokumentacją producenta, załącznikiem S-04 Listy Prezesa UTK.

Badania ESC pojazdów mają na celu sprawdzenie zachowania pojazdu i reakcji urządzeń pojazdowych na sygnały oraz informacje przekazywane z infrastruktury torowej.

Badania RSC pojazdów mają na celu sprawdzenie kompatybilności systemu radiowego GSM-R w części radiowa wymiana danych dla potrzeb pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS systemu ESC.

Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2016/919 oraz scenariuszami testów PKP PLK.

Badania statyczne i dynamiczne odbieraków prądu wykonywane są w celu sprawdzenia charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu na postoju i w czasie jazdy.

Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1301/2014 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1302/2014.

Adam Garczarek

Tel.: +48 601 290 685
E-mail: adam.garczarek@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami