Badania elektryczne pojazdów szynowych

Wykonujemy pomiary elektryczne wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Dzięki dobrze wyszkolonej kadrze i wieloletnim doświadczeniu jesteśmy liderem wśród badań zgodności elektromagnetycznej w środowisku kolejowym.

Badania elektryczne pojazdów szynowych – oferta:

Badania zgodności elektromagnetycznej pojazdów z systemami wykrywania pociągów:

  • na podstawie liczników osi [załącznik S-02 Listy Prezesa UTK, ERA/ERTMS/033281, PN-EN 50617-2, CLC/TS 50238-3] wykonuje się poprzez przejazd badanym pojazdem nad antenami pomiarowymi umieszczonymi kolejno przy obu szynach;
  • w oparciu o obwody torowe [CLC/TS 50238-2, ERA/ERTMS/033281, załącznik S-02 Listy Prezesa UTK], które polega na pomiarze zakłóceń prądu powrotnego do sieci trakcyjnej.

Badania taboru szynowego w tym zakresie mają na celu określenie osiągów trakcyjnych poprzez wyznaczenie między innymi rzeczywistych charakterystyk trakcyjnych (siły pociągowej lub napędowej) oraz przyczepności w obwodzie kół. Dodatkowo zakres badań również może obejmować pomiar zużycia energii elektrycznej oraz paliwa.

Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1302/2014, „UITP PROJECT 'SORT STANDARDISED ON-ROAD TEST CYCLES”.

Badania rejestratora prawnego w zakresie nadzoru danych na pokładzie pojazdu wykonywane są poprzez wymuszanie zdarzeń, które rejestrowane są w pamięci rejestratora.

Badania krajowych systemów sygnalizacji pokładowej systemu SHP i CA obejmują sprawdzenie poprawności montażu i ukompletowania ww. urządzeń oraz ich działanie w warunkach rzeczywistych na badanym pojeździe.

Badania wykonywane są zgodnie z PN-EN 62625-1, dokumentacją producenta, załącznikiem S-04 Listy Prezesa UTK.

Badania ESC pojazdów mają na celu sprawdzenie zachowania pojazdu i reakcji urządzeń pojazdowych na sygnały oraz informacje przekazywane z infrastruktury torowej.

Badania RSC pojazdów mają na celu sprawdzenie kompatybilności systemu radiowego GSM-R w części radiowa wymiana danych dla potrzeb pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS systemu ESC.

Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2016/919 oraz scenariuszami testów PKP PLK.

Badania statyczne i dynamiczne odbieraków prądu wykonywane są w celu sprawdzenia charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu na postoju i w czasie jazdy.

Badania wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1301/2014 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1302/2014.

Napisz więc do nas, jeśli potrzebujesz kompleksowej oferty dla poniższych obszarów:

  • testy ETCS, testy ERTMS, badania ESC, badania RSC, systemy SHP i CA,
  • badania kompatybilności elektromagnetycznej, pól magnetycznych, 
  • testy pantografów, testy zużycia energii pojazdów oraz układów zasilania, testy zakłóceń, sterowania pociągiem, właściwości trakcyjne.
Akredytowane badania elektryczne pojazdów szynowych
Sprawdź
Zobacz też ofertę innych badań dotyczących pojazdów szynowych
Sprawdź
Previous slide
Next slide

Adam Garczarek

Tel.: +48 601 290 685
E-mail: adam.garczarek@pit.lukasiewicz.gov.pl

Lokalizacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Warszawska 181
61-055 Poznań