Spotkanie Związku Kuźni Polskich

Tegoroczne spotkanie Związku Kuźni Polskich odbyło się 25 i 26 kwietnia 2023 roku w Hotelu HP Park w Poznaniu, a także w Centrum Obróbki Plastycznej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza obejmowała konferencję naukową, podczas której eksperci Łukasiewicz – PIT (Jacek Borowski, Wiktor Żuchowski, Tomasz Markowski, Jarek Lulkiewicz) oraz Daniel Okal z firmy firmy BTC Maszyny wygłosili swoje prezentacje. Poruszyli między innymi takie tematy, jak: technologia znakowania i identyfikacji produktów metalowych, systemy wsparcia operacji logistyki ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania czy nowe rozwiązania dla kuźnictwa. Zaprezentowano również wyniki realizacji projektu „Innowacyjna nisko opadowa technologia kształtowania pierścieni wielkogabarytowych”.

Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu Centrum Obróbki Plastycznej. Wycieczka odbyła się pod czujnym okiem dyrektora Jacka Borowskiego oraz jego zespołu. Uczestnicy seminarium zapoznani się z możliwościami badawczymi Centrum w zakresie kształtowania metali za pomocą kucia, wyoblania i walcowania. Poznali także klasyczne metody metalurgii proszków oraz sposoby otrzymywania unikalnych właściwości w wyrobach spiekanych techniką FAST/SPS.

– Oprowadziliśmy gości po nowoczesnym laboratorium badawczym metalograficznym, tribologicznym oraz metrologicznym  – mówi Jacek Borowski.  – Największym zainteresowaniem cieszyły się nowa metoda natryskiwania oraz projekty z zakresu biotribologii i zmęczeniowych testów implantów – dodaje.