Ogłoszenie – sprzedaż maszyn i urządzeń

Sieć Badawcza Łukasiewicz Poznański – Instytut Technologiczny z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, ogłasza, że przeznaczył do sprzedaży maszyny i urządzenia opisane w formularzu ofertowym załącznik nr 1 oraz w poniżej dołączonym zestawieniu dokumentacji fotograficznej.

Sposób składania oraz termin składania ofert cenowych:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres piotr.rzetelski@pit.lukasiewicz.gov.pl, lub tradycyjnie pocztą na adres siedziby Łukasiewicz – PIT dopiskiem w tytule emaila lub informacją na kopercie Oferta kupna maszyn i urządzeń należących do Łukasiewicz PIT.

Termin złożenia ofert – do dnia 17.06.2022 r. do godz. 12.00

Analiza złożonych ofert nastąpi w dniu 17.06. 2022 roku o godzinie 12.05 w siedzibie Łukasiewicz – PIT, Estkowskiego 6, sala 222.

Maszyny i urządzenia zostaną sprzedane po najwyższej zaoferowanej cenie (większej lub równej zastrzeżonej w formularzu cenie minimalnej)

 

Maszyny i urządzenia przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dwóch lokalizacjach w godz. 9.00-14.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z osoba kontaktową:

Łukasiewicz – PIT, Centrum Pojazdów Szynowych,
ul. Warszawska 181.
Osoba do kontaktu: Jan Strzemkowski, tel. +48 609 719 098

Łukasiewicz – PIT, Centrum Obróbki Plastycznej,
ul. Jana Pawła II 14.
Osoba do kontaktu: Adam Loesch, tel. +48 601 372 472

 

Zestawienie zdjęć maszyn i urządzeń będących przedmiotem sprzedaży oraz wzór formularza oferty (załącznik nr 1)