Akredytacja i certyfikacja w Centrum Technologii Drewna

Centrum Technologii Drewna realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze drzewnictwa oraz w sposób kompleksowy zajmuje się zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu.

W ramach Centrum Technologii Drewna działa, w Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji (zakres akredytacji wydany przez PCA) w którym wdrożony został System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. System ten podlega ciągłemu doskonaleniu pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji  posiada certyfikat akredytacji Nr AB 088.

Ponadto w Centrum Technologii Drewna, w Łukasiewicz – PIT swoją działalność prowadzi także akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (zakres akredytacji AC 098).

 

Skontaktuj się z nami