Łukasiewicz – PIT i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczynają współpracę

Arkadiusz Kawa oraz Maciej Żukowski

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu łączą siły. Będą współpracować w ramach działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej. Obie instytucje podpisały dziś umowę o współpracy.

Technologia i ekonomia w wielu aspektach łączą się ze sobą i pozwalają na kreowanie nowych rozwiązań, np. poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych pochodzących z marketingu. Zamierzamy tę współpracę realizować między innymi poprzez pozyskiwanie i prowadzenie wspólnych projektów krajowych i zagranicznych  – przekonuje Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. 

Uczelnia i instytut będą współpracować w trzech obszarach: badawczym, dydaktycznym i wdrożeniowym. Będą np. wspólnie składać wnioski na projekty badawcze polskie i europejskie, udostępniać sobie bazę aparaturowo-sprzętową i laboratoria, a także organizować wizyty techniczne w swoich siedzibach.

Z kolei studenci UEP będą mogli odbyć w Łukasiewicz – PIT praktyki zawodowe czy zrealizować swoje prace dyplomowe, a doktoranci i absolwenci tej uczelni – odbywać płatne staże lub praktyki absolwenckie. Instytut będzie też przekazywał uczelnianemu Biuru Karier informacje o ofertach pracy, praktyk i staży.

Jestem przekonany, że współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym przyniesie obydwu stronom wiele korzyści – mówi Maciej Żukowski, rektor UEP.

Z kolei pracownicy Łukasiewicz – PIT będą mogli na UEP przeprowadzić np. postępowanie habilitacyjne. Badacze z obu jednostek będą wspólnie brać udział w konferencjach i seminariach naukowych, a także upowszechniać informacje o swoich działaniach naukowych i osiągnięciach.