Drugie życie baterii, ostatnia mila i wzorcowe łańcuchy dostaw, czyli nowe projekty w Łukasiewicz – PIT

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny realizuje szereg przedsięwzięć w ramach międzynarodowych konsorcjów. W najbliższym czasie eksperci z Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Centrum Transformacji Cyfrowych rozpoczną pracę nad dwoma projektami finansowanymi ze środków Horyzont Europa – BATTEREVERSE i SARIL oraz projektem GRETA finansowanym z budżetu Interreg CENTRAL EUROPE. Suma europejskich dofinansowań wynosi prawie milion euro. 

– Możliwość realizacji projektów z grantów europejskich to dla nas ogromna szansa rozwoju. Praca w międzynarodowym gronie pozwoli nam wymieniać doświadczenia, a odkrywanie nowych obszarów tematycznych, takich jak np. elektromobilność (Battereverse) czy smart city (Greta) to równoczesne poszerzanie naszych kompetencji. Warto także zauważyć, że znaczna część partnerów naszych konsorcjów to podmioty stricte biznesowe. Nie tworzymy więc teoretycznych opracowań na półkę, lecz kreujemy rozwiązania, które będziemy mogli testować w rzeczywistości rynkowej – opowiada Martyna Zielińska, koordynatorka projektu BATTEREVERSE i SARIL.

Drugie życie dla baterii z pojazdów elektrycznych

BATTEREVERSE zakłada nadanie drugiego życia bateriom z pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie wskaźników recyklingu i odzysku zgodnie z nadchodzącymi wymogami prawnymi. Realizacja projektu może nie tylko zmniejszyć zapotrzebowanie na wykorzystanie surowców pierwotnych, lecz także zrewolucjonizować branżę recyklingu poprzez zastosowanie innowacji opartych na automatyzacji, wydajności i zrównoważonym rozwoju.

W ramach tego projektu eksperci z Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii opracowują Digital Twina (cyfrowego bliźniaka), który bazuje na modelu logistyki zwrotnej oraz tworzą ustandaryzowany system znakowania baterii z pojazdów elektrycznych.

Koordynatorami projektu są: Martyna Zielińska i Witold Statkiewicz, a sam projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego wchodzi CEA Eurecat, TES-AMM, Škoda Auto, EIT Urban Mobility, Frontier Innovations, Bax & Company, Renault Group, Betteries AMPS GmbH.

Łańcuchy dostaw gotowe na globalne kryzysy

SARIL to drugi projekt realizowany w oparciu o finansowanie z programu Horyzont Europa. Jego głównym celem jest zbadanie reakcji i odporności łańcuchów dostaw na zakłócenia wywołane kryzysami, w tym pandemią COVID-19.

– Prace rozpoczniemy w czerwcu 2023 i będą trwały trzy lata, żeby w efekcie wypracować wzorcowe modele łańcuchów dostaw, w których procesy dynamicznie powinny reagować na sytuacje kryzysowe. Opracujemy wytyczne określające kluczowe czynniki wpływające na zmiany w łańcuchach dostaw oraz rekomendacje działań, jakie powinny zostać wdrożone przez organy zarządcze, np. zarządców infrastruktury w sytuacji wystąpienia zakłóceń w łańcuchach transportowych – zaznacza Marta Waldmann, koordynatorka projektu.

Projekt realizowany jest w konsorcjum Fraunhofer EMI Uni Vigo, Cemosa, Technalia, Vigo Harbour, Basque Cluster, Uni Minho, Rangel, Politenico di Milano, Rina, Gebruder Weiss, Sintef, Marlo, a jego koordynatorami w Łukasiewicz – PIT są: Marta Waldmann i Martyna Zielińska.

 „Ostatnia mila” w wersji eko  

GRETA to projekt finansowany z programu Interreg CENTRAL EUROPE, który zakłada ograniczenie emisji dwutlenku węgla „ostatniej mili” w funkcjonalnych obszarach miejskich.

Osiągnięcie celu będzie polegało na umieszczeniu rozwiązań strategicznych i technologicznych, takich jak rowery ZEV czy rowery cargo w pobliżu obszarów funkcjonalnych, a także przeorganizowaniu przestrzeni miejskiej. Pilotaże będą realizowane w Mariborze, Reggio Emilia, Weronie, Poznaniu i Budapeszcie.

Dodatkowo projekt zakłada zwiększenie efektywności dostaw ostatniej mili z wykorzystaniem miejskich hubów przeładunkowych i niskoemisyjnych środków transportu dla wsparcia zrównoważonego rozwoju. Testy odbędą się we wspomnianych miastach pilotażowych.

Wiktor Żuchowski i Marta Cudziło są koordynatorami projektu realizowanego przez konsorcjum: Institute for Transport and Logistics Foundation, City of Reggio Emilia, University of Maribor, Municipality of Maribor, Łukasiewicz – PIT, Miasto Poznań, ZAILOG SCARL, BKK Centre for Budapest Transport, Central European Initiative – Executive Secretariat, European Network of Logistics Competence, Technical University of Applied Sciences Wildau.